CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đăk Nông: Đạo tràng Ngọc Đạt cúng dường trường hạ

Ngày 28/5 năm Bính Thân, Phật tử Đạo tràng Ngọc Đạt đã tổ chức cúng dường hai trường hạ Tăng và một điểm tập trung Bố tát tụng giới Ni chúng trong tỉnh.

Ngoc Dat ha 1

ĐĐ. Giác Nhường – Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh đã hướng dẫn đoàn đến cúng dường trường hạ tại chùa Hoa Nghiêm (Đăk Mil) - điểm An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh tại khu vực các huyện: Đăk Mil, Đăk Song, Cư Jút, Krông Nô do TT. Thích Quảng Tuấn – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm Hóa chủ, cùng 25 hành giả an cư. Thượng tọa đã chứng minh và tán thán công đức đến quý Phật tử đạo tràng phát tâm cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni an cư tại các trường hạ trong tỉnh.

Ngoc Dat ha 3

Ngoc Dat ha 4

Sau đó, đoàn đến cúng dường trường hạ tại chùa Pháp Hoa (Gia Nghĩa) – Văn phòng BTS tỉnh, điểm An cư kiết hạ của Phật giáo tỉnh tại khu vực các huyện: thị xã Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đăk Rlấp, Đăk Glong do ĐĐ. Thích Quảng Hiền – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh làm Hóa chủ, cùng 20 hành giả an cư. Đại đức Hóa chủ hạ trường thay mặt chư Tôn đức Tăng chứng minh, đồng thời nhắc lại ý nghĩa quan trọng 3 tháng An cư kiết hạ của chư Tăng Ni và vai trò hộ đạo của người Phật tử.

Ngoc Dat ha 5

Đoàn đã đến cúng dường điểm tập trung Bố tát tụng giới Ni chúng với 22 vị tại chùa Phước Quang (Đăk Song), Sư cô TN. Nhuận Hiền thay mặt chư Tôn đức Ni chứng minh và cầu chúc cho quý Phật tử Đạo tràng Ngọc Đạt luôn được sức khỏe, tinh tấn tu hành và Bồ đề tâm luôn được kiên cố.

Số tịnh tài, phẩm vật cúng dường này do ĐĐ. Giác Nhường và Phật tử Đạo tràng Ngọc Đạt (phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa) phát tâm.

Ngoc Dat ha 2a

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan