CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ: Chuẩn bị lễ Tự tứ

Tự tứ là nhằm mục đích xây dựng Tăng đoàn có một đời sống cao đẹp, thanh tịnh và an lạc thực sự. Bởi vì Tăng đoàn là một tập thể sống hòa hợp, vô ngã, đeo đuổi một mục đích tối thượng là giác ngộ và giải thoát. Muốn thực sự giải thoát, giác ngộ thì phải nỗ lực đoạn trừ tận gốc ngã chấp và ba độc: tham, sân, si.

Vậy nên sau 3 tháng an cư, chư Tăng; Ni làm lễ Tự tứ. Theo tinh thần Hệ phái Khất sĩ các giáo đoàn thực hiện pháp Tự tứ và Đại lễ Vu lan dâng Pháp y ca sa theo truyền thống Phật giáo.

Năm nay, Giáo đoàn 6 tổ chức Đại lễ Vu lan dâng Pháp y ca sa và tự tứ Tăng từ ngày 12 - 14/07/Nhâm Dần (Nhằm ngày 09 - 11/8/2022 ) tại tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

I/ Ban Tổ chức:

- Chứng minh: Hoà thượng Giác Tuấn

- Trưởng ban tổ chức: Thượng tọa Giác Nhuận

- Phó ban tổ chức: Hoà thượng Giác Điệp, Đại đức Minh Đăng, Ni sư Sanh Liên.

- Thư ký: Đại đức Minh Dẫn, Ni sư Phương Liên

- Ban truyền thông: Phật tử Diệu Anh

- Thành viên tham dự: 75 Tăng Ni trong Giáo đoàn

- Phật tử tham dự: 2000

II/ Chương trình

1/ Chiều ngày 12/07/Nhâm Dần (Nhằm ngày 09/08/2022): Chư tôn đức Tăng Ni vân tập.

2/ Ngày 13/07/Nhâm Dần (Nhằm ngày 10/08/2022 ):

- 4h - 5h: Tọa thiền và kinh hành

- 6h - 7h: Điểm tâm

- 8h - 9h: Học Chơn lý

- 09 - 11h30: Lễ tưởng niệm Hoà thượng Giác Đức và cúng ngọ trưa

- 12h - 13h30: Chỉ tịnh

- 14h - 15h : Thảo luận “Hướng phát triển Giáo đoàn”

- 17h - 22h: Sinh hoạt Giáo đoàn

3/ Ngày 14/07/Nhâm Dần (Nhằm ngày 11/08/2022 ):

a/ Buổi sáng:

-  3h - 6h: Lễ Tự tứ

- 6h30 - 7h30: Điểm tâm

- 8h30 - 9h30: Tụng kinh Vu lan

- 10h - 12h: Lễ Vu lan, dâng Pháp y ca sa và độ ngọ (có chương trình riêng)

- 12h30: Hoàn mãn trở về Tổ đình tịnh xá Lộc Uyển, Trung tâm Giáo đoàn, dự lễ Vu lan và dâng Pháp y ca sa (có chương trình riêng).

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan