CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Bế mạc khóa tu Giới Định Tuệ lần 4 - 2023

Ngày 14/5/2023 nhằm 25/3/Quý Mão, là ngày tu thứ ba, cũng là ngày cuối của khóa tu Giới Định Tuệ lần 4 - 2023 do Ban Trị sự Giáo đoàn VI tổ chức tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp Hồ Chí Minh.

4g sáng đại chúng đã vân tập đông đủ nơi chánh điện để cùng nhau thực tập thiền tọa và thiền hành theo thời khóa liên tục. Tăng Ni Giáo đoàn VI lấy pháp hành để thắp lên ngọn lửa của niềm tin bất diệt và hạnh tinh tấn theo đúng lời Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy để làm pháp bảo tu hành.

9g30 đại chúng vân tập lắng nghe HT. Giác Điệp thuyết giảng ý pháp từ Chơn lý 22 Chánh kiến. Ngài nhấn mạnh, chánh kiến là sự thấy rõ lẽ chánh, để thật hành theo, khỏi phải mê tín. Vì mê tín là một việc xấu xa, bị người chê ngạo cho những cái việc làm xu hướng, mà không hiểu nghĩa lý của việc ấy, khác thể như người đau mắt, chẳng thấy đường, lần mò đi đêm vậy. Trong một xứ mà dân tộc mê tín, thì cũng như một gia đình mắt nhặm, ai muốn dắt dẫn bảo sao nghe vậy và cứ nhắm mắt làm theo, thì còn gì là sự tự chủ và tiến hóa, láng giềng kẻ khác ai mà lại chẳng xỏ mũi cười khinh.

Ngang phần luận giảng, Hòa thượng còn liên hệ đến Như Lai Ngũ Nhãn để đề cao phần tu tập Chánh kiến rất quan trọng cho hành giả gồm: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn.

Để chứng minh cho công đức phát tâm cúng dường và công quả hộ trì khóa tu Giới Định Tuệ lần 4 - 2023 của hàng cư sĩ, vào lúc 11g chư tôn đức Tăng Ni đồng tập Chánh điên vận tâm thù thắng hòa âm tụng kinh chú nguyện trong thời trai ngọ. Chư hành giả nguyện đem phần phước tu tập hồi hướng cho chư thiện nam tín nữ Phật tử được ân triêm công đức.

Khóa tu được bế mạc một cách nhẹ nhàng và an lành trong tinh thần hoan hỷ của đại chúng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan