CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI, chuẩn bị đi hành đạo các tỉnh miền Tây

Quay trở về quá khứ tại Ấn Độ, Phật Thích Ca đã giáo hóa các đệ tử của mình xuyên suốt 45 năm từ vườn Nai đến rừng Sa La Song Thọ.

Tại miền Nam, Việt Nam Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang từ Phú Mỹ, Mỹ Tho đi khắp 6 tỉnh miền Tây đến Bắc Cái Vồn, Vĩnh Long hoằng truyền chánh pháp phổ độ chúng sanh. Sau đó các đức Thầy đệ tử đức Tôn Sư Minh Đăng Quang cũng thực hiện con đường “Tứ Y Pháp” hoằng dương Phật pháp.

Để tiếp nối con đường hoằng pháp của đức Thầy để lại theo kế hoạch vào ngày 19 - 21/10/2022 nhằm 24 - 26/09/Nhâm Dần chư tôn đức Tăng - Ni Giáo đoàn VI, Hệ phái Khất sĩ sẽ có chuyến đi hành đạo khởi hành từ Tịnh xá Lộc Uyển, đến Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Mũi Nai Hà Tiên.

Được biết, đây là chuyến đi hành đạo lần 2 của Tăng đoàn Giáo đoàn VI, Hệ phái Khất sĩ thực hiện hạnh tu “ Tứ Y Pháp”. Bởi đời sống của Tăng thân là pháp giải thoát mọi buộc ràng ngang qua lời Pháp Sư Giác Huệ có dạy:

“Đời Khất sĩ, đời tự do giải thoát,

Vì giàu sang, sợ chúng “bắt làm tiền”

Sao bằng đời Khất sĩ cứ gieo duyên

Bạn nhược thủy, non bồng cùng danh hải …”

“Vì đời ta, đời Tăng lữ muôn phương

Thương vạn loại, phải sống cho vạn loại….

Mặc năm tháng phong trần lòng chẳng ngại

Gót vân du, vẫn trối khắp Ta bà

Thì đâu đâu chẳng phải nhà ta?

Thì sanh chúng? Dĩ nhiên là quyến thuộc!”

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan