CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Họp trù bị khóa tu lần 5 tại tịnh xá Trúc Lâm Tân Biên, Tây Ninh

Vào lúc 19g ngày 10/11/2022 (nhằm ngày 17/10/Nhâm Dần). Tại tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Diễn ra cuộc họp trù bị phân công tác cho khoá tu lần 5.

Được biết khóa tu sẽ diễn ra trong 3 ngày 11-12-13/11/2022  nhằm (18-19-20/10/Nhâm Dần). Trong cuộc họp Hòa thượng Giác Điệp chứng minh khóa tu đã sách tấn chư Tăng; Ni thực hiện lời Tổ Sư dạy “người Khất sĩ có ba pháp tu học vắn tắt Giới, Định, Huệ nếu không có là người Khất cái” từ tinh thần đó Giáo đoàn VI -  Hệ phái Khất sĩ tổ chức khoá tu nhằm khích lệ Tăng; Ni trở về nguồn cội nên tập sống chung tu học “phép Tăng chẳng lìa đoàn”.

Tiếp theo Thượng tọa Giác Nhuận thông qua nội quy khóa tu cũng như phân công việc với đại chúng.

I. Ban tổ chức khoá tu

1. Chứng minh:

- Hoà thượng Giác Điệp

2. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Thượng tọa Giác Nhuận

- Phó ban: Thượng tọa Giác Nghiêm

- Phó ban: Đại đức Minh Dẫn

- Phó Ban: Ni sư Sanh Liên

3. Ban thư ký:

- Chánh thư ký: Đại đức Minh Sĩ

- Phó thư ký: Ni sư Phương Liên

4. Ban truyền thông:

- Trưởng ban: Đại đức Minh Đạo

- Phó ban: Phật tử Diệu Anh

5. Bạn hành đường:

- Trưởng ban: Tk. Minh Bình

- Phó ban: Tk. Mình Quảng

6. Ban trai soạn:

- Phật tử Phương Ngọc và Phật tử Trúc Lâm

7. Ban nghi lễ:

- Đánh kẻng thức chúng: Đại đức Minh Kính

- Đánh Khánh: Đại đức Minh chuẩn

8. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: Thượng tọa Giác Minh

- Phó ban: Ni sư Hồng Liên

II. Thời khoá tu học

- 4h15’- 5h00’: Thiền tọa - Thiền hành

- 6h00’- 6h30’: Điểm tâm

- 7h30’- 8h15’: Thiền hành- Thiền tọa

- 9h00’- 9h45’: Học pháp

- 10h30’- 11h30’: Độ ngọ

- 12h00’- 13h30’: Chỉ tịnh

- 14h00’- 14h45’: Học pháp

- 15h30’- 16h15’: Thiền tọa- Thiền hành

- 17h00’- 17h30’: Tiểu thực

- 19h00’- 19h45’: Thiền tọa- Thiền hành

III. Nội Quy

1. Chư Tăng Ni sống trong tinh thần lục hòa

2. Giữ gìn oai nghi

3. Giữ gìn giới luật

5. Giữ đúng thời khoá tu học

6. Sống phòng hộ tam nghiệp và lục căn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan