CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Khai mạc Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần VI tại An Giang

Sáng ngày 06/10/2023 (nhằm ngày 22/08 Quý Mão), theo sự chỉ dạy của HT. Giác Tuấn - Tri sự Trưởng Giáo đoàn VI, ĐĐ. Minh Điền - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu (Tân Châu, An Giang) đã đăng cai Khóa tu Giới – Định – Tuệ nơi Tịnh xá. Khóa tu được tổ chức từ ngày 06 - 08/10/2023 (nhằm ngày 22 – 24/08 Quý Mão).

Theo thời khóa, 4g và 7g sáng, hành giả tập trung tại chánh điện thực hiện nghi thức thiền hành và tọa thiền.

Sau nghi thức sáng, chư hành giả vân tập nơi chánh điện, lắng nghe thời pháp từ HT. Giác Giới về sự hưng thịnh của Tăng đoàn. Tại đây, Hòa thượng chia sẻ, một hội chúng muốn được hưng thịnh phải thực hiện 7 pháp bất thối, cũng như chư Tăng - Ni Giáo đoàn VI thực hiện lời Phật dạy qua pháp bất thối thứ nhất. Thường xuyên hội họp học pháp như trong Kinh Trường Bộ, quyển 2, phẩm kinh Ðại Niết Bàn, thuộc Nam Tạng, có ghi: "Hôm đó đức Phật bảo Ngài A Nan mời tất cả đại chúng Tỳ-kheo tụ họp lại và Ngài đã dạy với các Tỳ-kheo như sau: 'Này các Tỳ-kheo! Hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng về bảy pháp bất thối làm cho chúng Tỳ-kheo được hưng thạnh. Các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.'” (trích Trường Bộ kinh, trang 547, HT.Minh Châu dịch, Ðại Tạng Kinh Việt Nam).

Qua đó, Ngài dạy cần nên sống với hội chúng bằng chánh niệm, bằng sự học tập để có thánh chánh tri kiến đề, thành tựu sơ quả như trước đền ơn Phật, Tổ, Thầy và đàn na tín thí.

14g chiều cùng ngày, HT. Giác Giới chia sẻ, sách tấn với chư hành giả cùng Phật tử phải quyết tánh tu học để nhập lưu.

15g; 19g chư hành giả vân tập về chánh điện để tham dự thiền tọa, thiền hành như thời khóa đã được thông qua tại phiên họp trù bị.

Được biết 19g tối qua, phiên họp trù bị khóa tu được diễn ra dưới sự chứng minh của TT. Giác Nhuận - Tri sự phó Giáo đoàn VI; TT. Giác Minh - Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn VI; TT. Giác Nghiêm, cùng 49 vị Tăng – Ni các miền Tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI đồng về tham dự.

Tại phiên họp, ĐĐ. Minh Đạo đã đọc thời khóa tu học cũng như lịch phân công chấp tác của chư hành giả. Qua đó, TT. Giác Nhuận sách tấn hành giả hành theo lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy. Người khất sĩ chỉ có 3 pháp tu học vắn tắt là Giới - Định - Huệ. Ngài nhấn mạnh, người tu giữ giới y bát, là giải thoát cho mọi điều trói buộc phiền não ô nhiễm, sẽ được thong thả rảnh rang trong cái thật, cái không xao động, chỉ còn lại nhập định tham thiền, tức là vừa học trong trí não, vừa để tâm đứng ngừng. Gọi là tâm nghỉ ngơi và trí làm việc, khỏe làm, mệt nghỉ. Khi trí làm năng sinh huệ, lúc tâm nghỉ thì phát thần thông. Do vậy, quả linh và đạo lý tiến triển nhiệm mầu, mà người Khất sĩ thì không phút nào lêu lỏng.

 

Một số hình ảnh ngày đầu tiên của khóa tu:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan