CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Phiên họp trù bị khóa tu Giới Định Tuệ lần IV

Lúc 18g tối ngày 11/5/2023 nhằm 22/3/Quý Mão phiên họp trù bị khóa tu Giới Định Tuệ lần IV diễn ra tại tịnh xá Lộc Uyển 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Chứng minh phiên họp có Hòa thượng Thích Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn VI và chư tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI, Hệ phái Khất sĩ đồng về tham dự.

Sau thời niêm hương bạch Phật, đại đức Minh Điệp thông qua bảng phân công tác khóa tu, tiếp đó đại đức Minh Sĩ đã đọc nội quy khóa tu và trao đổi những sinh hoạt thường nhật tại bổn tự.

Chư Tăng Ni sống trong tinh thần lục hoà; Giữ gìn oai nghi; Giữ gìn giới luật; Giữ đúng thời khoá tu học; Giữ đúng nội quy; Sống phòng hộ tam nghiệp và lục căn; Không giữ điện thoại trong giờ sinh hoạt tu học.

Về thời khóa tu học như sau:

 • 3h 45’:                           Thức chúng
 • 4h15’ – 5h00’:                Tụng giới                                 Chánh điện
 • 6h00’ – 6h30’:                Điểm tâm                                 Trai đường
 • 7h30’ – 8h15’:                Thiền hành – thiền tọa              Tịnh xá
 • 9h00’ – 9h45’:                Học pháp                                 Chánh điện
 • 10h00’- 10h30’:              Lãnh cơm, chư Tăng Ni, tập trung trai đường

                                             lãnh cơm trước đài Phật Thích Ca cây bồ đề

 • 10h30’ – 11h30’:            Cúng ngọ                                 Giảng đường
 • 12h00’ – 13h30’:            Chỉ tịnh                                  
 • 14h00’ – 14h45’:            Học pháp                                 Chánh điện
 • 15h30’ – 16h15’:            Thiền tọa – thiền hành              Chánh điện
 • 17h00’ – 17h30’:            Tiểu thực                                 Trai đường
 • 19h00’ – 19h45’:            Thiền hành - Thiền tọa             Chánh điện

Trong buổi họp Thượng tọa Giác Nhuận cũng có đôi lời nhắc nhở hành giả cố gắng tu tập niêm mật. Bế mạc phiên họp Hòa thượng Giác Điệp cũng tán thán công đức Tăng Ni đã cố gắng vân tập về tu tập đông đủ như kế hoạch.

 

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan