CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo phẩm Hệ phái trao đổi Phật sự

Ngày 22 tháng 2 vừa qua (30/3/2016), chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã họp mặt  tại Pháp viện Minh Đăng Quang để trao đổi các Phật sự 3 tháng (từ 22 tháng 11 năm Ất Mùi – 22 tháng 2 năm Bính Thân) và định hướng các hoạt động Phật sự 3 tháng tới. Đây cũng là phiên họp định kỳ, trước ngày lễ Tưởng niệm đức Trưởng lão Giác Lý – Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn V viên tịch.

Các vị Tôn túc Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái hiện diện như: Trưởng lão HT. Giác Nhường, Trưởng lão HT. Giác Phúc, HT. Giác Cầu. Các vị Tôn túc Giáo phẩm như: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Dũng, HT. Giác Pháp, HT. Giác Thành, HT.Minh Bửu, HT. Minh Thuấn, TT. Minh Thành, TT. Giác Nhân, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Tây, TT. Giác Đăng, TT. Giác Hạnh, TT. Giác Minh (GĐ II), các vị Thượng tọa và Đại đức trong Ban Thư ký Hệ phái.

Nội dung bàn về những vấn đề như:

- Cách tổ chức một khóa tu “Truyền thống Khất sĩ” có chất lượng và hiệu quả nhất.

- An cư của Hệ phái (Địa điểm, Ban Tổ chức, chương trình tu học, giảng sư; Khóa “Chia sẻ kinh nghiệm trụ trì” vào ngày 18 – 24 /4 âm lịch (chủ đề, phân chia nhân sự phụ trách cụ thể).

- Pháp phục dành cho tập sự (trong tịnh xá và đi ra ngoài) cũng như pháp phục đối với các vị Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni nói chung khi đi ra ngoài tham gia các Phật sự.

- Các công trình và vấn đề nhân sự tại các cơ sở: Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long), Di tích lịch sử: TX. Mộc Chơn (Tiền Giang) & Di tích Tổ sư đắc đạo (Hà Tiên), Trung tâm Hoằng pháp & Văn hóa Hệ phái: Pháp viện Minh Đăng Quang cũng được trình bày và thảo luận, nhằm tìm ra những vị đảm đương và cách sinh hoạt tốt nhất để ổn định và phát triển Phật pháp.

- Các hoạt động Văn hóa của Hệ phái như: In ấn Chơn lý, Kỷ yếu Hội thảo, Đuốc Sen, website... cũng được trình bày một cách tổng quan để chư Tôn đức có những chỉ đạo sát với thực tế.

Qua những vấn đề trên, chư Tôn đức Giáo phẩm đã thống nhất ý kiến và chỉ đạo để các hoạt động Phật sự từ tu tập, hoằng pháp, văn hóa đồng phát triển đồng bộ, góp phần trang nghiêm Hệ phái và Giáo hội.

Sau đây là vài hình ảnh buổi họp:

Hop22 2a

Hop22 2b

Hop22 2d

Hop22 2g

Hop22 2e

Hop22 2f

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan