CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh phúc hiện tại

Nếu không thấy hạnh phúc

Đừng vội vã đi tìm

Cứ bình thản lặng im

Thì sẽ gặp đúng lúc

Nếu dõi mắt nhìn xa

Khó thấy được sự thật

Cuộc sống luôn tất bật

Quên hạnh phúc trong ta

Nếu cứ mãi buồn bực

Không thể có yên vui

Hạnh phúc sẽ chôn vùi

Mọi việc thêm phiền phức

Nếu buông xả nhẹ nhàng

Những điều không như ý

Dù đường xa vạn lý

Cũng hạnh phúc thênh thang

Nếu tham lam gian xảo

Đời sống khó được yên

Hạnh phúc tan biến liền

Tiếp theo là quả báo

Nếu sống vì mọi người

Tâm hồn luôn tốt đẹp

Xử sự không nhỏ hẹp

Hạnh phúc luôn mỉm cười

Nếu biết cách thực hiện

Mãi tốt đẹp thanh cao

Không bỏ việc lành nào

Hạnh phúc luôn hiện diện.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: