CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Toàn thăm Tăng Ni Ban Giáo dục Tu thư Hệ phái

Vào lúc 13g30, ngày 17-10 năm Nhâm Dần (10-11-2022), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức, TP. HCM), HT. Giác Toàn - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái thăm chư Tăng Ni Khất sĩ đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Chư Tăng Ni khoảng 30 vị từ các tỉnh và trong thành phố Hồ Chí Minh vân tập về Pháp viện có: HT. Minh Thành - Trưởng ban Giáo dục Tu thư, TT. Giác Duyên - Chánh Thư ký GĐ III, TT. Giác Phổ - Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Hệ phái, TT. Giác Hoàng - Chánh Thư ký Hệ phái, TT. Minh Liên - Phó Thư ký Hệ phái, TT. Giác Nhường - Phó Thư ký GĐ III, chư Tôn đức Tăng, và NT. Tín Liên - Giáo phẩm Ni giới, NS. Nguyện Liên, NS. Trí Liên, chư Tôn đức Ni. Được biết, vì đang bận Phật sự tại các trú xứ nên số lượng chư Tăng Ni có học vị của Hệ phái về tham dự lần này chưa đến 2/3.

Chư Tôn đức Tăng Ni tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ đã trở về nước tu tập và phụng sự từ nhiều năm qua: HT. Minh Thành về nước từ năm 2000, NT. Tín Liên từ năm 2002, TT. Giác Duyên từ năm 2005, TT. Giác Phổ từ năm 2013, TT. Giác Hoàng từ năm 2007,… Được sự khuyến khích của Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Ban Giáo dục Tu thư của Hệ phái được thành lập. Lần này, Hòa thượng thăm và động viên Tăng Ni có học vị mạnh dạn hơn, cống hiến nhiều hơn cho Phật giáo Khất sĩ nói riêng, nền Phật pháp Việt Nam và quốc tế nói chung, qua việc dịch thuật, biên soạn, sáng tác.

Hòa thượng sách tấn: “Thời gian trôi qua rất nhanh! Các Tăng Ni cố gắng tu tập, phụng sự, làm việc với khả năng, trình độ của mình trong thời gian hiện tại để có thể đóng góp nhiều nhất cho Hệ phái, cho Giáo hội và tích lũy công đức cho chính mình.”

HT. Minh Thành thay lời chư Tăng Ni bày tỏ lòng kính quý trước tấm gương thân giáo của Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, đồng thời cùng chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện bàn bạc hướng làm việc sắp tới về việc hoàn thành quyển Lược sử Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, tạp chí Đuốc Sen, thành lập trường Phật học Hệ phái.

Buổi thăm viếng diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ và kết thúc vào lúc 15g45.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan