CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khai giảng lớp Giáo lý Tịnh xá Lộc Uyển năm 2015

Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời người bắt đầu từ ngày sinh ra, cũng vậy thành quả của sự giác ngộ bao giờ cùng khởi nguồn từ sự học Phật và tu Phật ban đầu. Người Phật tử tại gia phát tâm học tập giáo lý của nhà Phật cũng là để từng bước xây dựng con đường an lạc cho mình trong ngày hôm nay và cho cả mai sau. Nhờ sự phát tâm cầu học này mà tâm thức của người Phật tử mỗi ngày một khai mở và càng thăng hoa tâm thức của mình. Như người xưa nói: dùng cái rổ múc nước tuy không đựng được nước nhưng cái rổ sạch bụi. Trong giờ học giáo lý, người Phật được lắng long trong lời chỉ dạy của chư Tôn đức Giáo Thọ sư làm cho tham, sân, si không sinh khởi. Tuy chưa thực hành được lời giảng dạy ấy, nhưng giây phút tịnh lạc đó cũng có giá trị tâm linh rất sâu sắc.

DSC 0212

DSC 0210

Thấy được điều tốt đẹp như vậy, chư Tôn đức Ban Điều hành quyết định tổ chức khai giảng năm học mới cho lớp Giáo lý Tịnh xá Lộc Uyển vào lúc 19 giờ ngày mùng 10 tháng 02 năm Ất Tỵ (nhằm ngày 29/03/2015).

DSC 0248

Chứng minh lễ khai giảng có sự quang lâm của TT. Giác Nhuận – trưởng Ban Điều hành lớp giáo lý, ĐĐ. Giác Nghiêm – Giám luật TX. Lộc Uyển, ĐĐ. Giác Minh – Giáo thọ sư, ĐĐ. Giác Tôn - Kiểm soát TX. Lộc Uyển. Tham dự lễ Khai giảng có khoảng 80 học viên.

DSC249

Chương trình lễ khai giảng diễn ra theo sự điều phối của ĐĐ. Minh Điệp – UVBHPTW, Giáo thọ sư lớp giáo lý. Thay lời Ban Thư ký Đại đức đã kính trình chư Tôn đức nội dung học tập của lớp gồm có 4 môn học:

- Kinh Tứ Thập Nhị Chương do TT. Giác Nhuận phụ trách,

- Kinh Hạnh Phúc do ĐĐ. Giác Minh phụ trách,

- Kinh Pháp Cú do ĐĐ. Minh Sĩ phụ trách và

- Phật pháp vấn đáp do ĐĐ. Minh Điệp phụ trách.

DSC 0235

Trong giây phút trang nghiêm, Phật tử Bạch Ngọc đã đại diện cho lớp thành tâm đảnh lễ kính dâng lên đôi dòng cảm tưởng và phát nguyện học tập của mình.

DSC253

ĐĐ. Giác Minh sau 2 năm tạm vắng năm nay trở lại pháp tòa giảng dạy cũng đã có đôi lời huấn từ sách tấn lớp học. Trong không khí hoan hỷ đó, ĐĐ. Giác Tôn đã chia sẻ vài kinh nghiệm tu tập cho quý Phật tử rằng: đạo Phật ra đời khi chúng sanh đau khổ, nên quý Phật tử cần phải phát tâm học giáo lý để chấm dứt khổ đau.

Cuối cùng, TT. Giác Nhuận đã mở pháp âm ban đạo từ chứng minh cho công đức phát tâm học Phật của toàn thể Phật tử. Ngài dạy rằng: học Phật là để thực hành lời Phật dạy, học Phật là để nâng cao đời sống tâm linh và học Phật là để đoạn trừ lậu hoặc.

DSC252

Buổi lễ Khai giảng kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên khi cả lớp hòa âm hồi hướng. Sau khi chư Tôn đức hồi quy phương trượng, các học viên ở lại cùng nhau thăm hỏi và liên hoan thân mật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan