CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lâm Đồng: Tịnh xá Ngọc Tín cúng dường Trường hạ tịnh xá Ngọc Thiền

Ngày 10/6/2019 (nhằm ngày 8/5 năm Kỷ Hợi) Ni sư Hiền Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Tín (10 đường Sương Nguyệt Anh, phường 9, TP. Đà Lạt) cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử đã đến cúng dường Trường hạ tịnh xá Ngọc Thiền – Thác Prenn, phường 3, TP. Đà Lạt.

Chứng minh cho lễ cúng dường có Hòa thượng Giác Ngộ – thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Thiền cùng chư Tôn đức hành giả đang an cư và tham dự Khóa tu Thiền 10 ngày (từ mùng 1 đến mùng 10 âm lịch) tại tịnh xá.

An cư là Pháp được lưu truyền từ thời Phật tại thế, là thời gian chư Tăng Ni tấn tu nghiêm mật, là nhân duyên để hàng Phật tử khắp nơi vun bồi phước điền cùng ngôi Tam bảo.

Ni sư Hiền Liên đã hướng dẫn thiện tín cung đối trước chư Tôn đức dâng lời tác bạch cúng dường:

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh

Nguyện cầu cho cả chúng sinh

Nhất là quyến thuộc gia đình chúng con

Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước

Người thác rồi lại được siêu sinh

Ngưỡng nhờ Phật pháp oai linh

Ơn dày Tam bảo phước lành ban ra.

Hòa thượng Giác Ngộ đã có lời tán dương công đức chư Ni cùng hàng thiện tín đã thực hành theo lời dạy của Phật cúng dường ngôi Tam bảo trong mùa an cư, cầu chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, huân tu thêm nhiều thiện pháp, gia đình đoàn viên hạnh phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Nguồn: phatsuonline.com

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan