CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ cúng dâng Y Bát theo truyền thống của Giáo đoàn III

Sáng ngày 15/7/Ất Mùi, tại Tịnh xá Ngọc Tâm, lễ cúng dâng Y Bát được diễn ra với sự tham gia quý Phật tử tại các miền tịnh xá thuộc Giáo đoàn III về tham dự lễ Vu lan do Giáo đoàn tổ chức.

Lễ cúng dâng Y Bát dưới sự chứng minh của HT. Giác Hùng, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn; chư Tôn đức Hòa thượng trong ban lãnh đạo Giáo đoàn: HT. Giác Phùng; HT.Giác Trong; HT.Giác Trí; HT. Giác Thành, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn đồng chứng minh lễ.

Vì lòng kính tin Tam Bảo của quý Phật tử, nhất là hộ trì cho hàng Tăng Bảo, sau ba tháng An cư kiết hạ, nên Phật tử các tịnh xá đã quy tựu về nơi Tự tứ Tăng và Vu lan bồn để dâng cúng dường Y Bát và tứ sự vật dụng đến quý Ngài.

Thể theo truyền thống của hệ phái khất sĩ GĐIII, chư Phật tử được tự tay dâng lên phẩm vật cúng dường đến chư Tôn đức với lòng thành kính, thanh tịnh như là một niềm hân hoan để bày tỏ lòng hiếu đạo của người con Phật đối với ngôi Tam Bảo và khánh tuế đến những bậc ân sư. Đây là cơ hội rất hiếm có, rất đặc biệt, thật vô cùng hy hữu để Phật tử gieo trồng thiện căn vào ruộng phước.

01 Copy

2 Copy

03 Copy

04 Copy

05 Copy

06 Copy

07 Copy

10 Copy

11 Copy

14 Copy

16 Copy

18 Copy

20 Copy

33 Copy

34 Copy

35 Copy

28 Copy

29 Copy

32 Copy

30 Copy

31 Copy

24 Copy

27 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan