CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ tất niên tại Tịnh xá Ngọc Chánh - EaHleo - Đăk Lăk

Sáng ngày 23 tháng 12 năm Ất Mùi, chư Ni tại TX. Ngọc Chánh tổ chức tất niên, đúc kết hoạt động Phật sự năm 2015 và định hướng cho các Phật sự năm 2016.

Quang lâm chứng minh có Đại đức Giác Hoàng – Trưởng ban Văn hóa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, NS. Lãnh Liên – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Đăk Lăk, Giáo phẩm Ni giới GĐ III, SC. Hợp Liên cùng với sự hiện diện của Sư cô Hiếu Liên – Trụ trì TX. Ngọc Chánh – EaHleo – Đăk Lăk, SC. Hỷ Liên, SC. Giảng Liên và hơn 200 Phật tử về tham dự.

Sư cô Hiếu Liên đại diện Ni chúng báo cáo tổng kết Phật sự trong năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016. Bản báo cáo rất chi tiết về mọi hoạt động Phật sự. Sư cô trụ trì mạnh dạn nhận ra các điểm ưu khuyết của đạo tràng để khắc phục và phát huy.

Với 30 Phật tử được tặng bằng Tuyên dương Công đức, là những Phật tử giàu tâm đạo, nhiệt tâm công quả, công phu. Buổi lễ diễn ra trong sự hoan hỷ vô biên. Sư cô Hiếu Liên đề ra những biện pháp khắc phục và triển khai những dự kiến trong mùa xuân Bính Thân sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

IMG 0414 Copy

IMG 0423 Copy

IMG 0425 Copy

IMG 0564 Copy

IMG 0439 Copy

IMG 0436 Copy

IMG 0456 Copy

IMG 0465 Copy

IMG 0483 Copy

IMG 0489 Copy

IMG 0498 Copy

IMG 0504 Copy

IMG 0513 Copy

IMG 0528 Copy

IMG 0533 Copy

IMG 0538 Copy

IMG 0573 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan