CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới TX. Ngọc Phương cúng dường Hạ trường Học viện

Ngày 21/7/2018, được sự chỉ dạy chư Tôn đức Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đại diện quý Phật tử Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương thiết lễ cúng dường Hạ trường Học viện PGVN tại TP. HCM (cơ sở 2).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện; TT. Thích Phước Đạt – Phó Viện trưởng Học viện; chư Tôn đức Ni giới Hệ phái Khất sĩ; chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản viện và gần 800 hành giả đang cấm túc An cư tại đây.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Phương tác pháp cúng dường thành kính.

Thay lời cho Hòa thượng Viện trưởng, TT. Thích Nhật Từ tán thán công đức cúng dường của quý Phật tử đã gieo trồng phước lành cho người thân hiện tiền, cũng như người đã quá vãng.

Hình ảnh từ Ban Truyền thông Học viện ghi nhận:

 

Ảnh: Ban Truyền thông HVPGVN tại TP. HCM

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan