CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ninh Hòa: TX. Ngọc Hiệp làm lễ tưởng niệm lần thứ 1 cố NS.Lạc Liên

1

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”

Trên tinh thần đó, hôm nay là ngày 26 / 8 / Định Dậu tại Tịnh xá Ngọc Hiệp – Ninh Hòa, chư Ni hàng đệ tử Môn đồ Pháp quyến hiệp cùng Thiện nam tín nữ Phật tử long trọng tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ I của cố Ni sư Lạc Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp viên tịch.

Đến chứng minh và tham dự có: HT. Giác Tần – Trị sự Trưởng Giáo đoàn III – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên - Bình Định; HT. Giác Trong –Trị sự phó kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo đoàn III – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước – Vạn Giã; NT. Hiệp Liên – Trưởng Ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III - Trụ trì TX. Ngọc Trung – An Khê; NT. Diệu Thông – Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Phú Yên; NT. Cảnh Liên – Phó Ban Quản sự Ni chúng GĐ.III – Trụ trì TX. Ngọc Túc – Đắc Pơ; hiệp cùng Chư tôn Thiền đức Tăng Ni và Phật tử các miền Tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Ni sư Lạc Liên, đại diện môn đồ đệ tử, Sư cô Quyên Liên đối trước Chư tôn Thiền đức sơ lược đôi dòng tiểu sử của Ân Sư.

Cố Ni sư Lạc Liên, Thế danh Lê Thị Mai, sinh năm 1948 tại Hòa Khói – Ninh Hòa – tỉnh khánh Hòa. Năm 21 tuổi (1969) nhân duyên hội đủ, Ni sư xuất gia tu học tại Tịnh Độ Ni Giới – Lương Sơn – Nha Trang dưới sự chứng minh của Đức Thầy Giác An, được sự dạy dỗ của cố NT. Tưởng Liên. Năm 1972 Ni sư Lạc Liên thọ giới Sa-di tại Tổ đình Nam Trung – TX Ngọc Tòng với pháp danh là Liên Lạc. Năm 1975 Ni sư thọ giới Thức-xoa-ma-na. Năm 1981 thọ giới Tỳ-kheo-ni tại Tổ đình Nam Trung. Từ đây Ni sư đã trở thành một vị Tỳ-kheo-ni gánh vác trách nhiệm cùng bổn sư và đồng hành với quý Sư cô hành trì tu học. Đến tháng 4 năm 2014, phát hiện bệnh duyên, Ni sư vẫn an nhiên không than thở. Nghiệp duyên đã hết, tứ đại trả về với tứ đại. Ni sư đã viên tịch vào lúc 13 giờ 20 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2014 ( nhằm ngày 26 tháng 8 năm Giáp Ngọ) trụ thế 67 năm, hạ lạp 33 năm.

Tiếp theo Sư cô Mai Liên đại diện hàng môn đồ đệ tử dâng lên lời tác bạch cúng dường Trai Tăng để ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn dạy dỗ của Ni sư.

Sau đó Hòa thượng Trị sự Trưởng Giáo đoàn III có lời đạo từ chứng minh công đức của Ni chúng và Thiện Nam Tín Nữ phật tử TX. Ngọc Hiệp đã tưởng nhớ đến Thầy của mình mà tổ chức Lễ húy kỵ và thiết lễ Trai tăng cúng dường.

Sau đó đại diện Chư tôn Thiền đức Tăng Ni hiện tiền, Hòa thượng Trị sự phó Giáo Đoàn kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp đã có thời pháp thoại ngắn nói về cuộc đời tu hành trong giáo pháp đức Phật của cố Ni sư Lạc Liên. Hòa thượng chia sẻ:

“Trăm năm cát bụi vô thường

Chữ tâm còn lại giữa dòng thời gian”.

Thời gian đi qua nhưng lòng người vẫn còn ở lại, dấu chân dù có phủ đầy những cát bụi về thời gian nhưng cái dấu ấn công đức trang nghiêm mà cuộc đời của Ni sư lạc Liên vẫn còn hiện hữu ở trong lòng đại chúng. Và hôm nay tất cả đại chúng Tăng Ni đồng câu hội về đạo tràng TX. Ngọc Hiệp với một tấm lòng hướng thượng của người đã sanh ra từ trong chánh pháp đức Phật, đã lớn lên trong ngọn đèn chân lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang và bước chân trong cuộc đời. 33 năm đã đi trên con đường của đức Như Lai đến ngôi nhà chân lý. Và dù hôm nay Ni sư đã viên tịch nhưng dấu ấn công đức vẫn còn hiện hữu ở trong thế gian này.

Cuối cùng đại diện môn đồ pháp quyến Sư cô Mai Liên dâng lên lời cảm tạ tri ân đến với Chư tôn Thiền đức Tăng Ni đã từ bi quang lâm chứng minh và tham dự Lễ húy kỵ lần thứ I của cố Ni sư Lạc Liên.

Một vài hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

2

4

4b

3

5

6

7

9

11

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan