CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phân ban Đặc trách Ni giới TW thăm Hạ trường Ngọc Phương

Vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 30/7/2017 (nhằm ngày 8/6/Đinh Dậu), Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong Ban Đặc trách Ni giới Trung ương đã đến viếng thăm hạ trường Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương - quận Gò Vấp.

Quý NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên - quản chúng trường hạ, cùng quý Ni trưởng: Phục Liên, Tố Liên, Thẩm Liên, Hàn Liên, Viên Liên đã tiếp đón phái đoàn gồm: NT. TN Từ Nhẫn - Phó Ban kiêm Trưởng tiểu Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Viện chủ chùa Phước Viên quận Bình Thạnh (trưởng đoàn); NT. TN Giác Trung - Phân ban Ni giới TP. HCM, Trưởng phân Ban Ni giới quận Thủ Đức; NS .TN Huệ Tuyến - Ủy viên kiêm Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, kiêm Trưởng tiểu Ban Hỗ trợ, trụ trì chùa Lâm Quang (phó đoàn); NS. TN Như Hà, Trưởng phân Ban Ni giới Q.12, trụ trì chùa Thiên Minh; NS. TN Như Trí, Phó phân Ban Ni giới kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Q.12; NS. TN Như Huệ, trụ trì chùa Liên Hoa Q.8; NS. TN Như Nguyệt, giảng viên HVPGVN tại TP.HCM; quý Ni sư ủy viên trong Phân ban Ni giới và trụ trì các tự viện trên địa bàn TP. HCM; cùng Phật tử các tự viện.

PB NiTW 3

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, Ni trưởng Viện chủ chùa Phước Viên có đôi lời thăm viếng đến sức khỏe quý Ni trưởng tại hạ trường. Ni trưởng có đôi lời sách tấn chư Ni phải tinh tấn tu tập trong ba tháng hạ. Người khuyên nhắc chư Ni trẻ phải biết khắc phục những lỗi lầm đã gây tạo và phải làm tròn bổn phận của mình, phải biết tích lũy những kiến thức đã học được trong ba tháng, nhằm giúp cho mình tu tập tốt hơn mà bên cạnh đó còn đem kiến thức ấy giúp đỡ cho hàng Phật tử và phải luôn hạ thủ công phu miên mật để đền đáp tứ trọng ân sao cho xứng đáng “Tam ngoạt an cư đình ý mã, Cửu tuần tu học đình tâm viên”.

PB NiTW 1

Đáp lại sự quan tâm thấm tình đạo vị của quý Ni trưởng, đại chúng ai nấy đều hoan hỷ và đồng nhất tâm hứa khả “y giáo phụng hành”.

PB NiTW 4

PB NiTW 2

Kế đến chư thiện nam tín nữ thành tâm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng dâng lên lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức Ni tại hạ trường để có đủ điều kiện tu tập tốt hơn trong ba tháng hạ. Đại chúng cùng nhau niệm Phật chứng minh cho sự thành tâm thành tín của quý Phật tử.

Pb

Ni trưởng Phục Liên thay mặt cho BCS hạ trường gởi lời tri ân và lời chúc sức khỏe đến chư Tôn đức trong Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương.

Buổi thăm viếng chỉ trọn vẹn trong vòng 20 phút nhưng đã để lại trong lòng người đi và người ở lại nhiều hỷ lạc. Buổi lễ diễn ra thật viên mãn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan