CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp viện Minh Đăng Quang cúng dường trường hạ TP.HCM

Ngày 20-6, Hòa thượng Minh Hóa, Phó trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) đã hướng dẫn chư Tăng và nam nữ Phật tử cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.HCM.

Theo đó, đoàn đã đến cúng dường tại 11 trường hạ: Ni viện Phước Long, chùa Sùng Đức, chùa Kiều Đàm, chùa Từ Quang, chùa Vạn Đức, chùa Ưu đàm, chùa Huỳnh Kim, chùa Tuyền Lâm, chùa Bồ Đề Lan Nhã, chùa Bồ Đề và chùa Long Bửu.

Tại mỗi trường hạ, Hòa thượng Minh Hóa niệm hương, đảnh lễ Tam bảo, dâng lời tác bạch cúng dường, vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban chức sự trường hạ và có lời sách tấn đến chư hành giả an cư. Hòa thượng trưởng đoàn đã khuyến tấn chư hành giả chuyên tâm tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới thân huệ mạng để Phật pháp được trường tồn và Tăng đoàn cường thịnh trong giáo pháp của Đức Như Lai.

Chư tôn đức Ban chức sự các trường hạ thay mặt chư hành giả an cư tri ân chư tôn đức Tăng trong đoàn, chứng minh công đức Phật tử và chúc đoàn an lạc, hạnh phúc và tinh tấn tu học trong Chánh pháp của Đức Phật.

Dự kiến vào đầu tháng 6 âm lịch, đoàn sẽ tổ chức cúng dường tiếp tục 10 trường hạ tại TP.HCM.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan