CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phiên họp đầu năm Mậu Tuất của Giáo phẩm hệ phái

Như một thông lệ trong các năm qua, trước ngày lễ Tưởng niệm Trưởng lão Giác Lý, ngày 23 tháng 2 âm lịch – Nguyên Trưởng Giáo đoàn V, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã thăm viếng đạo tình, chia sẻ các Phật sự đã và đang làm, cũng như định hướng cho các hoạt động Phật sự sắp tới tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM.

Chứng minh và tham dự trong phiên họp này, có sự hiện diện của chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Giác Giới – Phó Thư ký,  HT. Giác Ngộ, HT. Giác Cầu, HT. Giác Dũng, HT. Giác Hà – Thành viên HĐCMGHPGVN; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực GPHP, cùng với chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái lãnh đạo các Giáo đoàn.

Nội dung phiên họp này gồm các Phật sự quan trọng sau:

1. Khóa tu Truyền thống Hệ phái lần thứ 25

Khóa tu lần này được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Giáng, Đà Nẵng do Giáo đoàn II đăng cai. HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ và HT. Giác Cầu sẽ dự buổi lễ khai mạc hoặc bế mạc, chứng minh cho sự tu tập và tổ chức đăng cai của Giáo đoàn II và Hệ phái tổ chức. Các vị trong Ban Tổ chức: HT. Giác Toàn, HT. Giác Giới, HT. Giác Hà, HT. Giác Thanh, HT. Giác Pháp, HT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Đạo, ĐĐ. Giác Liêm và nhiều chư Tôn đức khác trong các Giáo đoàn đồng về tham dự.

Các vị Giáo thọ trong khóa tu đã được cung thỉnh: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Giác Sơn, TT. Minh Thành. Ngoài ra, một số vị Tôn đức tham dự khóa tu sẽ được cung thỉnh vào các vị trí như Giám luật, Kiểm soát, Giám thiền, Điển lễ, ... vào đêm họp trù bị.

2. Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 4

Nhằm củng cố giới hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát và độ sanh cho các giới tử thọ Tỳ-kheo giới, cũng như vun đắp thiện căn cho các hàng Sa-di, Sa-di-ni và tập sự, chư Tôn đức sẽ tổ chức khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 4 thay cho khóa cuối hạ.

Khóa học tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM) từ sáng 13 đến chiều 22 tháng 3 năm Mậu Tuất.

Nội dung giảng dạy nhằm củng cố giới hạnh cho các hành giả chuẩn bị thọ giới.

Sau đây là các Giáo thọ được cung thỉnh thuyết giảng trong khóa tu và các đề tài:

HT. Giác Giới: “Tầm quan trọng của giới pháp”.

HT. Giác Toàn: “Nội dung cốt tủy giáo pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang”.

HT. Giác Pháp/ HT. Giác Nhân: “Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương”.

ĐĐ. Giác Hoàng: “Hành trang của người xuất gia” (Đạo hạnh, lý tưởng, tri thức và tu tập).

ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Khải: Giáo lý cơ bản (150 câu trắc nghiệm).

ĐĐ. Minh Phú và ĐĐ. Minh Viên: “Hạnh kiểm trong đời sống hằng ngày”.

NT. Mai Liên sẽ giảng về một số điều luật liên hệ đến chư Ni.

- Ban Quản chúng: 

Giáo đoàn I: ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Phú.

Giáo đoàn II: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Tuế.

Giáo đoàn III: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhuận.

Giáo đoàn IV: ĐĐ. Minh Duy.

Giáo đoàn V: ĐĐ. Minh Quý.

Giáo đoàn VI: ĐĐ. Giác Minh.     

 - Ban Quản chúng Ni:

Ni giới GĐ I: SC. Liên Phước

Ni giới GĐ III: SC. Liên Hòa, SC. Liên Hoa, SC. Liên Chánh. 

Ni giới GĐ IV: NS. Phấn Liên, SC. Thu Liên, SC. Duyên Liên.

- Các vị đang học ở tại các trường Phật học thì được Ban Tổ chức khóa tu gia giảm, nhưng ít nhất phải hiện diện từ 3 đến 5 ngày.

3. Phân đàn truyền giới của Hệ phái

- Địa điểm giới đàn Tăng: Tịnh xá Trung Tâm, P. 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

- Địa điểm giới đàn Ni: Tịnh xá Ngọc Phương, Q. Gò Vấp, TP. HCM.

- Tất cả giới tử phải có mặt tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 8g00 ngày 17 tháng 3 âm lịch để tham gia kỳ khảo hạch.  

- Đối với các giới tử thọ giới Phương trượng, sau khi kết thúc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh, sẽ vân tập về Tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh) để được chư Tôn đức Ban Quản chúng hướng dẫn.  

- Khảo hạch: Được biết, nội dung khảo hạch gồm: Trắc nghiệm và tự luận hoặc dò bài thuộc lòng.

+ Tỳ-kheo phải trả lời khoảng 100 -150 câu trắc nghiệm (4 cuốn đầu của bộ Phật học phổ thông). 

+ Sa-di phải làm hoàn tất tối thiểu: 50 – 100 câu trắc nghiệm (2 quyển đầu).

+ Nắm vững cương yếu của Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

Giới tử phải đáp ứng đủ những yêu cầu của Giáo hội và Hệ phái mới được thọ giới (như đã thông báo).

4. Khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2018

- Thời gian: Ngày 18 đến chiều 24 tháng 4 năm Mậu Tuất.

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM).

- Chủ đề: Đường lối của Hệ phái và các vấn đề trụ trì.

Về đường lối của Hệ phái gồm 3 chủ đề nhỏ:

1) Sư tương đồng giữa các pháp môn tu tập của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang  (nói cách khác: Sự tương đồng giữa đức Phật và Tổ sư trong giáo thuyết và hành đạo).

2) Cuộc đời của Tổ sư Minh Đăng Quang: Tư liệu và truyền văn. 

3) Công cuộc hành đạo của đức Nhị Tổ và chư Đức Thầy  / Sự đóng góp của đức Nhị Tổ và chư Đức Thầy / Ni trưởng trong quá trình phát triển Phật giáo Khất sĩ.

Phân công các vị Giáo thọ: Mỗi vị trình bày 30-45 phút, ngoại trừ HT. Giác Giới và HT. Giác Toàn.

Thời gian nộp bài: Hạn chót mùng 4 tháng 4 âm lịch.

Các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư thành công trong việc phát triển đạo tràng trong các Giáo đoàn có thể tham gia chia sẻ về kinh nghiệm làm trụ trì.

Số lượng các đoàn đăng ký tham dự: GĐ I: 15 vị. GĐ II: 12 vị. GĐ III: 40 vị. GĐ IV: 20 – 25 vị. GĐ V: 15 - 20 vị. GĐ VI: 10 vị. Tổng: 120 vị.

Số lượng chư Ni đăng ký tham dự: NGHPKS: 70 – 100 vị. NGGĐ I: 15 vị. NGGĐ III: 50 vị. NGGĐ IV: 60 vị. NGGĐ VI: 15 vị. Tổng cộng: 210 vị.

5. An cư của Hệ phái năm 2018

5.1. An cư của chư Tăng

- Thời gian: Tối 16 tháng 4 làm lễ nhập hạ và giải chế vào sáng 10 tháng 7.

- Địa điểm: Tổ đình Minh Đăng Quang, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Số lượng:  GĐ I: 30 vị, GĐ II: 10 vị. GĐ III: 30 vị. GĐ IV: 20 vị. GĐ V: 15 vị. GĐ VI: 10 vị.

- Giáo thọ: HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Giác Nhân, TT. Giác Tây, TT. Giác Minh, TT. Minh Thành, TT. Minh Hóa, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Hoàng. 

5.2. An cư của Ni giới Hệ phái

Gồm 4 địa điểm như sau:

Tổ đình TX. Ngọc Phương (Q. Gò Vấp, TP. HCM).

Tịnh xá Ngọc Tâm (253/14 Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An).

Tịnh xá Ngọc Ninh (Ngô Gia Tự, khu phố 9, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận).

Tịnh xá Ngọc Thạch (502 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

5.3. An cư của Ni giới Phân đoàn 1

TX. Ngọc Điểm (Ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM).

5.4. An cư của Ni giới Phân đoàn 2

TX. Ngọc Phú (64 Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).

5.5. An cư của Ni giới Giáo đoàn III

TX. Ngọc Trung (Thị xã An Khê, Gia Lai).

6. Kế hoạch thực hiện bảo tháp HỒNG ÂN 

Các vị trong Ban Văn hóa được phân công thực hiện trang trí bảo tháp Hồng Ân. Dự kiến hoàn tất 10 tầng thuộc các Giáo đoàn trước mùng 8 tháng 4 âm lịch. Tầng Phật, tầng Tổ và tầng cuối sẽ cố gắng thực hiện trước tháng 12 âm lịch, để chuẩn bị tưởng niệm 65 nămTổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Cách trang trí như thế nào cho hợp lý sẽ được trình bày trong bài riêng.

7. Bổ sung một số Ban trong tổ chức Hệ phái

- Đã thông qua danh sách 8 ban trong 6 Giáo đoàn Tăng. Danh sách chư Ni sẽ được bổ túc trong thời gian sắp tới. Thời hạn bổ túc danh sách, tối đa trước mùng 8 tháng 4 âm lịch.

******

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.  

Cung kính,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan