CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phiên họp trao đổi Phật sự của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

Sáng nay, ngày 08/6/2020 (nhằm 17/4 nhuận), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Quận 2), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái tổ chức phiên họp nội bộ để trao đổi Phật sự trong ba tháng mùa Hạ.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT. Giác Tường – UVTT HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Trưởng lão HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM, Phó Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp – UV.HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Nhân – UV.HĐTS, TT.Minh Thành, UVTT.HĐTS, TT. Giác Hoàng, UV.HĐTS, đồng Phó Thư ký Giáo phẩm Hệ phái; chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái đồng tham dự.

Buổi chiều cùng ngày, chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái thuộc Tổ đình Ngọc Phương và chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới thuộc các Giáo đoàn Tăng cũng đồng tham dự phiên họp.

Qua đó, quý chư Tôn đức đã triển khai nội dung khóa Bồi dưỡng trụ trì, khóa An cư Kiết hạ và khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam nữ trong mùa Hạ năm nay. Ngoài ra, quý Tôn đức Hệ phái cũng thông tri đến các Giáo đoàn theo dỗi thông báo hướng dẫn của chư Tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng năm 2020 do GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh để đưa Giới tử về thọ giới.

Tại phiên họp, chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực cũng đã sách tấn đến quý Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn, Tăng Ni Hệ phái về việc tu học, hoằng pháp, công tác Từ thiện xã hội tại địa phương phải đúng chủ trương Giáo hội và Luật pháp quy định.

Sau phiên mặt của chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, khóa Bồi dưỡng trụ trì 7 ngày sẽ bắt đầu từ ngày 09 đến 15 tháng 6 năm 2020 (nhằm 18-24/4 nhuận năm Canh Tý) trong khóa An cư Kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Sau đây là những hình tại phiên họp:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan