CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phiên sinh hoạt Phật sự Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái

Sáng ngày 20/8/2019, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM), chư Tôn đức Giáo phẩm ban Thường trực Hệ phái có phiên sinh hoạt báo cáo Phật sự của các Giáo đoàn trong nội bộ Hệ phái.

Chứng minh phiên họp có: HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái;  HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Thường trực ban Thường trực Hệ phái; HT. Giác Pháp – UV HĐTS, Chánh Thư ký ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các Giáo đoàn thuộc Hệ phái cùng tham dự.

Tại phiên sinh hoạt, HT. Giác Nhân – UV HĐTS, Phó Thư ký Hệ phái điều phối chương trình, Hòa thượng thông qua nội dung sinh hoạt Phật sự Hệ phái và các Giáo đoàn. Theo tuần tự, TT. Giác Hoàng – UV HĐTS, Phó Thư ký Hệ phái thay mặt Ban Thư ký báo cáo Phật sự Hệ phái, và đại diện Ban Thư ký các Giáo đoàn báo cáo Phật sự của từng Giáo đoàn ở địa phương.

Được biết, đây là phiên sinh hoạt định kỳ để các Giáo đoàn báo cáo và trao đổi Phật sự tại địa phương sau ngày Tự Tứ, Vu Lan hằng năm giữa các Giáo đoàn và Hệ phái. Đây cũng là dịp quý Trưởng lão Hòa thượng Giáo phẩm sách tấn, khuyến nhắc đến quý chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn và chư Tăng Ni tu học tại trú xứ các miền tịnh xá ở địa phương.

Chiều cùng ngày, tại phiên sinh hoạt có sự tham dự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Ni giới trực thuộc các Giáo đoàn. Cũng tuần tự, Ni giới Hệ phái, Ni giới các Giáo đoàn trình báo cáo những Phật sự thuộc Ni giới tại địa phương.

Những hình buổi họp của chư Tôn đức:

HT. Giác Toàn phát biểu

HT. Giác Thành phát biểu

Chư Tôn đức tham dự

HT. Giác Nhân phát biểu

TT. Giác Hoàng báo cáo

HT. Giác Giới phát biểu

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan