CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

PV. Minh Đăng Quang khai đàn Dược sư cầu an

Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017, Pháp viện Minh Đăng Quang tổ chức Đại lễ DƯỢC SƯ CẦU AN TIÊU TAI DIÊN THỌ nguyện cầu cho quốc thái - dân an, phong điều - vũ thuận.

Lễ khai kinh Dược Sư bắt đầu lúc 18 giờ mùng 8 và sẽ trì tụng hằng ngày lúc 18 giờ từ mùng 9 đến ngày 13 tháng Giêng.

Đến chứng minh lễ Khai kinh có chư Tôn Hòa thượng: HT. Giác Tường, HT. Giác Toàn, HT. Minh Thuấn; chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Pháp viện Minh Đăng Quang và Tịnh xá Trung Tâm cùng hàng ngàn Phật tử, bá tánh xa gần.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật khai kinh, chư Tôn đức truyền đăng đến toàn thể đạo tràng và hội chúng nhất tâm hiệp lực trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện quốc gia thái bình, an lạc, mưa thuận gió hòa…

ds00

ds1

Chư Tôn Hòa thượng niêm hương

ds2

ds3

Hòa thượng trụ trì Pháp viện giảng về ý nghĩa cầu an

ds4

ds5

Truyền đăng

ds7

ds8

Trì tụng kinh Dược sư

ds0

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan