CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Minh Đăng Quang: Công tác chuẩn bị cho Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan bồn

“Ngày rằm tháng bảy từ lâu

Ngày Tăng tự tứ đâu đâu quy về

Vì cha, vì mẹ bảy đời

Vì cha, vì mẹ hiện thời nạn tai.” (kinh Vu lan bồn)

Với tinh thần tự lợi, tha lợi là nếp sống tốt đẹp, thanh cao mà người con Phật đã duy trì thực hiện từ ngàn xưa và cho đến ngàn sau vẫn vậy. Sau ba tháng mùa mưa tự mình nỗ lực tu tập, chư Tăng quy tụ về một nơi để làm lễ Tự tứ (pavāraṇā); Tự tứ tức là lời thỉnh cầu chúng Tăng giúp mình được thanh tịnh hơn và tu tập tốt hơn bằng cách chỉ lỗi, nhắc khuyên do từ tâm phát khởi qua 3 việc: thấy, nghe, nghi. Chính vì phạm hạnh thanh tịnh, nội tâm vững chãi, tuệ giác thành mãn, chúng Tăng khởi tâm chú nguyện cho chúng sanh vạn loại (cha mẹ quá khứ, hiện tại) vượt qua các ách nạn, khổ sầu đưa đến an vui, hạnh phúc gọi là Vu lan bồn (ullambana). Như trong Giới Phật tử có dạy: “Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, nên chúng sanh trong sáu đường, đều là cha mẹ của ta cả.”

Và năm nay tại Tổ đình Minh Đăng Quang, huyện Tam Bình, Vĩnh Long là nơi tổ chức lễ Tự tứ và Vu lan bồn PL. 2560 cho Tăng, Ni cùng Phật tử các nơi trực thuộc Giáo đoàn về tham dự.

Nhằm để hỗ trợ cho lễ Tự tứ Tăng và Vu lan Bồn, Hòa thượng Trụ trì hướng dẫn Chư Tăng, Phật tử trụ xứ cũng như các Tịnh xá lân cận tham gia chuẩn bị các mặt như từ nơi hành lễ, chỗ ăn, nơi nghỉ, … được chu toàn để đưa vào hoạt động hiệu quả hơn. Và chương trình sinh hoạt trong ba ngày bắt đầu ngày 13 và kết thúc vào trưa ngày 15/07 âm lịch.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

chuongtrinh1

ct2

* Video lễ Vu lan PL.2560 tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Xem tại đây

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan