CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Minh Đăng Quang làm lễ tưởng niệm 63 năm đức Tổ sư vắng bóng

Ngày 29 - tháng giêng, buổi sáng chư Tôn đức Tăng Ni thiền hành, thiền tọa và khất thực truyền thống để làm gương hạnh cho đời. Và buổi trưa, chư Tôn đức chứng minh cho hàng cư sĩ bạch y phát tâm cúng dường gieo duyên lành với Tam bảo. Đến buổi chiều, quý Phật tử tụng thời kinh để tưởng niệm đến công đức khai đường mở đạo của đức Tổ sư. Sau thời kinh, TT. Giác Tây chủ trì thuyết giảng về đề tài “Tôn chỉ hành trì chánh pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang”, nội dung bài giảng hướng dẫn cho Phật tử chuyên tâm thực hành chánh pháp để chuyển hóa phiền não hơn là thờ cúng mang tính chất tín ngưỡng, bái sám và không mang đến lợi ích thiết thực. Buổi tối, quý Phật tử được chư Tôn đức giảng sư quang lâm chứng minh và chia sẻ ưu tư, thắc mắc về phương pháp hành trì thông qua những lời dạy của đức Tổ sư.

DSCN5309 Copy

DSCN5312 Copy

DSCN5341 Copy

IMG 3680 Copy

Chư Tôn đức thực hành hạnh trì bình khất thực truyền thống

DSCN5523 Copy

DSCN5545 Copy

DSCN5532 Copy

Chư Tôn đức chứng minh lễ cúng ngọ

DSCN5620 Copy

TT. Giác Tây chia sẻ về tôn chỉ của đức Tổ sư

DSCN5697 Copy

DSCN5707 Copy

DSCN5690 Copy

Chư Tôn đức chia sẻ pháp đàm đến nam nữ Phật tử

Ngày mùng 1/2 chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố, các huyện đã quang lâm chứng dự, bên cạnh đó Ban tổ chức cũng đã tiếp đón đại diện các cấp chính quyền từ tỉnh thành đến huyện thị và hàng ngàn Phật tử các nơi cũng về tham dự lễ tưởng niệm lần thứ 63 năm đức Tổ sư vắng bóng.

Trong buổi lễ, HT. Giác Giới đại diện cho Tăng Ni Giáo đoàn cung tuyên tiểu sử của đức Tổ sư. Trong phần tiểu sử, Hòa thượng đã nói lên công hạnh toàn mỹ của đức Tổ sư, bậc khai lập mối đạo và hóa độ nhân sinh:

“1/ Động cơ xác định sự thật về Đức Phật và Giáo Pháp của tổ sư Minh Đăng Quang

Đạo Phật ngày nay cách Phật xa khoảng 3000 năm lịch sử, muốn xác định sự thật ấy, thật vạn nan! Vạn nan! Nhưng! Chẳng lẽ ai cũng nhắm mắt làm ngơ. Năm 1944, Nguyễn Thành Đạt – nay là Tổ sư Minh Đăng Quang – xuất gia tại Vĩnh Long đi tu tìm học nơi hai giáo lý Tiểu thừa và Đại thừa của Cao Miên và Việt Nam. Sau 3 năm tham vấn học hỏi và chuyên tâm thực nghiệm Ngài đã chứng đạt sự thật về Đức Phật và Giáo Pháp giải thoát của Ngài. Bấy giờ Tổ sư dựa đây làm tôn chỉ định hướng việc hoằng truyền Chánh pháp hóa độ chúng sanh.

2/ Tôn chỉ khai sơn lập đạo: Định hướng chung.

Sách có câu: Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương trôi dạt long bong không ra thế nào cả. Thuyền phải có lái, ngựa phải có cương, người phải có định hướng. Nhưng định hướng phải như thế nào? Trải vô lượng kiếp tầm cầu, kiếp cuối cùng đức Thế Tôn đã xác chứng “Con đường chí thiện tối thắng an tịnh đạo lộ” cho các đệ tử không phân biệt xuất gia, tại gia.

Khi đức Thế Tôn về hoàng cung thăm vua cha Tịnh Phạn, công chúa Gia-du-đà-la – trước đây là vợ thái tử Sĩ-đạt-ta - đã mớm ý cho con là Rahula theo bên cạnh Thế Tôn (trước đây là cha đẻ Rahula) cầu xin chia gia tài (tức ngôi vị Thái tử) mà trước đây Thế Tôn đã từ bỏ để đi xuất gia. Bây giờ chẳng lẽ Ngài lại trao cho Rahula cái bất ổn bất an ấy ư. Ngài hóa độ Rahula xuất gia và trao Thánh sản cho Rahula. Ngài đã từng nói: “Ta thương tất cả chúng sanh như thương Rahula”. Đức Thế Tôn mong muốn cho tất cả chúng sanh đều chung định hướng.

Tôn chỉ “Nối truyền Thích ca Chánh pháp” của Tổ sư với mục đích phục hưng chánh pháp cũng nhắm vào mục đích này.

Ngày nay phần đông cho rằng đó là kỳ vọng quá xa vời. Đức Thế Tôn rất biết rõ điều ấy trước khi công bố giáo pháp. Với phương tiện “thuận thứ thuyết pháp” để từng bước hướng dẫn chúng sanh kém yếu tiến lên từng bực. Trước Ngài nói về bố thí, thứ đến Ngài nói trì giới rồi phúc các cõi trời, sự nguy hiểm hạ liệt của năm món dục lạc, tiếp nói về lợi ích của sự xuất ly. Sau khi nhìn thấy căn tánh chúng sinh nhu nhuyến thuần thục Ngài nói về Tứ Thánh Đế - giáo lý cao siêu mà các bậc Thánh tán thán.”

Sau phần cung tuyên tiểu sử, Đại chúng tâm thành hướng về đức Tổ thành kính tưởng niệm công đức vô lượng của đức Tổ sư đã mang ánh sáng Phật pháp đến với chúng sanh vạn loại với chí nguyện “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp”.

Và cuối cùng, TT. Giác Tây đại diện Ban tổ chức thành kính tri ân và cảm tạ đến tất cả chư Tôn đức Ban Trị sự, các cấp chính quyền, cũng như sự hiện diện của quý Phật tử gần xa.

DSCN5858 Copy

Chư Tôn đức Tăng Ni, quý quan khách dự lễ Tưởng niệm

DSCN5815 Copy

ĐĐ. Minh Viên dẫn chương trình Tưởng niệm

DSCN5827 Copy

HT. Giác Giới cung tuyên lại tiểu sử và công hạnh của đức Tổ sư

DSCN5811 Copy

DSCN5825 Copy

DSCN5859 Copy

Hội chúng lắng nghe công hạnh của đức Tổ sư

IMG 3986 Copy

Chư Tôn đức và quan khách dâng trầm cúng dường đức Tổ sư

IMG 3996 Copy

TT. Giác Tây thay mặt Ban Tổ chức có lời cảm tạ

IMG 4100

Chư Tôn đức chứng minh cho hàng cư sĩ cúng dường trai ngọ nhân buổi lễ tưởng niệm

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan