CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Minh Đăng Quang tổ chức khóa tu “Một Ngày An lạc” lần thứ 17

Ngày mùng 9/tháng Giêng/Đinh Dậu (nhằm 05/02/2017), tại Tổ đình Minh Đăng Quang – Vĩnh Long đã tổ chức khóa tu “Một Ngày An lạc” lần thứ 17 dành cho gần 250 Phật tử xa gần về tham dự.

Bắt đầu ngày sinh hoạt, hàng nam nữ Phật tử được quý sư hướng dẫn đảnh lễ Tam bảo và tụng thời kinh cầu nguyện cho quốc thới dân an trong những ngày đầu năm. Tiếp theo, Hòa thượng Trụ trì đã chứng minh và khuyến tấn Phật tử nhiệt tâm, tinh cần tu học được giác ngộ, an lạc chớ đừng để thời gian trôi qua vô ích, như kinh Pháp Cú có dạy:

“Ai sống một trăm năm

Lười nhác không tinh tấn

Tốt hơn sống một ngày

Tinh tấn tận sức mình.”

Sau thời giảng giải của Hòa thường, quý Phật tử tiếp tục duy trì tâm chánh niệm, tỉnh giác luôn luôn bằng cách thực hành thiền tọa, thiền hành, độ cơm theo truyền thống để đoạn trừ phiền não như lời dạy của đức Thế Tôn: “Sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.”

Đầu giờ chiều, hàng cư sĩ bạch y khởi tụng kinh sám hối để thường suy niệm về tam nghiệp; thân hành, miệng nói và ý tư duy luôn hướng về điều lành để mang đến an lạc.

“Bậc trí bảo vệ thân,

Bảo vệ luôn lời nói

Bảo vệ cả tâm tư,

Ba nghiệp khéo bảo vệ.”

Và cuối chương trình là thời đàm luận về Phật pháp, Thượng tọa Giác Đăng và chư Tôn đức đã phân tích, giảng giải nhằm giúp cho hành giả tháo gỡ những băn khoăn, thắc mắc trong đời sống thường nhật, cũng như pháp hành liên hệ bằng kinh nghiệm uyên thâm trong giáo pháp Phật đà.

Sau một ngày tu học, quý Phật tử vô cùng hoan hỷ vì được chư Tôn đức rất nhiệt tâm hướng dẫn pháp học lẫn pháp hành để lấy đó làm hành trang tu học hướng đến an lạc trong hiện tại và tương lai.

TD MDQ1

TD MDQ3

TD MDQ4

TD MDQ5

TD MDQ7

TD MDQ8

TD MDQ9

TD MDQ11

TD MDQ12

TD MDQ13

TD MDQ14

TD MDQ2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan