CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên: khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 16 dành cho Phật tử

Ngày 27/11/Bính Thân (nhằm 25/12/2016), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 16 dành cho gần 200 Phật tử cận sự trở về tham dự.

Buổi khai mạc, Hòa thượng trụ trì đã có lời giáo giới và khuyến tấn đến hàng cư sĩ nên nỗ lực tu tập cho đến ngày công viên quả mãn, chớ không nên dừng lại ở phước báu nhân thiên. Từ “Câu chuyện Người thiện tín Gavesī”, Hòa thượng đã minh chứng bằng hình ảnh quyết tâm tu tập của Gavesī: “Gavesī quyết định phải làm gì hơn hẳn những người bạn của mình nên ông tuyên bố sẽ thực hành ngũ giới. Việc làm này của ông đã khiến cho năm trăm người bạn của ông cũng bắt chước làm theo. Nhưng rồi ông lại quyết định sống một đời trong sạch cao thượng (Brahma-cārī), các bạn của ông cũng làm theo, rồi ông lại quyết định thực hành giới không ăn sái giờ (virataṃ-vikālabhojana). Họ cũng làm theo. Sau đó ông đã đến gặp Đức Phật Ca-diếp để xin được xuất gia Tỷ-kheo (upasampadā). Những người bạn của ông cũng đều làm theo. Cuối cùng với nỗ lực tinh tấn, ông cùng các bạn của ông sau cùng đều chứng đắc quả vị A-la-hán.” Qua buổi viếng thăm, Hòa thượng đã làm cho hội chúng vô cùng hoan hỷ, và cũng là nguồn động lực rất lớn cho việc tu tập hướng đến an lạc hạnh phúc tròn đầy.

Sau thời huấn từ của Hòa thượng, Đại đức Giác Cương tiếp tục triển khai và hướng dẫn bài kinh Căn Bản Pháp Môn (Trung Bộ kinh, tập 1). Đại đức đã tóm tắt và định nghĩa những thuật ngữ Phật học chuyên môn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết trong quá trình tu học của mình, đã làm cho hội chúng tiếp nhận bài kinh một cách rất dễ dàng.

Ngoài pháp học, hàng Phật tử nam nữ còn được chư Tăng hướng dẫn phương pháp thực hành đưa đến an tịnh thân tâm qua những giờ thiền hành, thiền tọa, chánh niệm độ ngọ, nghi thức sám hối Tam bảo, Tam nghiệp và oai nghi của người Phật tử trong khi sinh hoạt cùng hội chúng.

Cuối ngày, chư Tăng giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tu học trong ngày nhằm giúp cho Phật tử tăng trưởng niềm tin, tri kiến để sống an lạc hạnh phúc hơn.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

09b

010

011

012

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan