CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tóm tắt nội dung phiên họp của chư Tăng Ni HPKS

                TÓM TẮT NỘI DUNG PHIÊN HỌP CỦA CHƯ TĂNG NI TRẺ HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

THẾ HỆ KẾ THỪA CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Các hoạt động Phật sự của Hệ phái được tổ chức tốt hay không là nhờ vào định hướng của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các hoạt động Phật sự của chư Tôn đức Tăng Ni. Năm 2014, chư Tôn đức Hệ phái đã tổ chức một phiên họp các Tăng Ni trẻ có năng lực trong Hệ phái dưới sự chủ trì của TT. Minh Thành, nhằm thắt chặt tình huynh đệ và lên kế hoạch thực hiện các Phật sự của Hệ phái năm 2015. Cuối năm 2015, với sự chỉ đạo của Hòa thượng Giác Toàn, chư huynh đệ Tăng Ni trẻ và có năng lực cũng họp mặt nhau với mục đích như năm trước, cũng nhằm tạo sự liên kết giữa quý huynh đệ Tăng Ni có tâm đạo và năng lực để nối dài cánh tay với chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái để thực hiện các Phật sự quan trọng của Giáo đoàn, Hệ phái và Giáo hội.

Thời gian: Tối ngày 21 tháng 11 năm Ất Mùi (21/12/2015), từ 7.30 đến 09.30.

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ trì: HT. Giác Pháp.

Điều hành: ĐĐ. Giác Hoàng.

Thành phần tham dự:

Đoàn I: ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Chơn (vắng mặt).

Đoàn II: Có mời ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Chuẩn và ĐĐ. Minh Liêm nhưng đều vắng mặt.

Đoàn III: ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Sinh, ĐĐ. Giác Minh Tường. SC. Hiếu Liên, SC. Tuyền Liên, SC. Hoa Liên.

Đoàn IV: ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Nghi, TK. Minh Trúc, TK. Minh Thái.    

Đoàn V: Có mời ĐĐ. Giác Nhẫn và ĐĐ. Giác Viên nhưng đều vắng mặt.

Đoàn VI: ĐĐ. Minh Sĩ, ĐĐ. Minh Điền, ĐĐ. Minh Điệp.

NGHPKS: NT. Tố Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Nguyện Liên, SC. Trí Liên (Phan Thiết), SC. Đạt Liên, SC. Mẫn Liên, SC. Thảo Liên, SC. Hạnh Liên, SC. Huy Liên, SC. Nghiêm Liên, SC. Đàn Liên...

Ni giới Phân đoàn 1: Có mời nhưng đều vắng mặt.

Ni giới Phân đoàn 2: NS. Tuyết Liên, NS. Châu Liên, NS. Hạnh Liên, SC. Duyên Liên, SC. Phước Liên, SC. Tiến Liên, v.v...

Ni giới Giáo đoàn I: SC. Phước Liên, và một vài vị nữa.

Vì tính tế nhị đối với tổ chức nên tất cả Tăng Ni trong phiên họp không có tính pháp nhân và danh xưng của Hệ phái đặt để. Tất cả Tăng Ni chỉ thể hiện hiếu tâm và năng lực để cống hiến trí lực và tâm lực cho sự phát triển của Hệ phái nói riêng và Giáo hội nói chung. Đến năm 2017, khi Hệ phái tái cơ cấu tổ chức Giáo phẩm Hệ phái và các ban ngành, các vị có năng lực và tâm huyết sẽ được chư Tôn đức công cử vào các vai trò tương xứng với năng lực và công đức đóng góp của mình.

hop 7

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Các ban sau đây được thảo luận và nhân sự được mời vào các vị trí tương ứng:

1) Ban Chuyên tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” do Hệ phái tổ chức

- Nhận xét chung: Các vị tôn túc đã tích cực tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ nhất một cách tốt đẹp. Vì là lần đầu, nên việc giảng dạy còn một vài bất cập. Các vị giáo thọ giảng tốt về nội dung kinh văn và lý tưởng tu hành, nhưng bài giảng chưa soạn theo tính giáo khoa.

- Các thành viên (Tăng) tham gia trong Ban Quản chúng khóa thứ nhất: ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường/ Nhuận, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Giác Nhẫn, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Minh Đạo, ĐĐ. Minh Nghi.

- Các thành viên (Ni) tham gia trong Ban Quản chúng khóa thứ nhất: NS. An Liên, NS. Lãnh Liên, NS. Thu Liên, SC. Tuyền Liên, SC. Hoa Liên, SC. Phước Liên.

- Thời gian tổ chức năm 2016: Mùng 1 đến mùng 8 tháng 7 âm lịch và một tuần nào đó trong năm (sẽ được chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái thống nhất và thông báo sau).

- Các thành viên được bổ sung trong các khóa năm 2016: ĐĐ. Giác Phước (khóa đầu đã mời nhưng không tham dự được), ĐĐ. Giác Minh (GĐ VI).

- Kiến nghị: Chư huynh đệ Tăng Ni trong ban Giáo thọ nên cố gắng soạn bài và hỗ trợ chư Tôn đức soạn bài theo quy cách giáo trình của các trường Phật học. Hoặc chư Tôn đức soạn đại cương, rồi quý Đại đức trong Ban Giáo thọ và Quản chúng công cử một vài vị phụ trách, như ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Minh Điệp sẽ hoàn thiện lại bài soạn.

hop 5

2. Các vấn đề Ban Văn hóa

Để đảm bảo công tác Phật sự liên quan đến văn hóa được trôi chảy và thành tựu mỹ mãn, ban này được chia thành một số tiểu ban. Mỗi tiểu ban có chức năng và phạm vi hoạt động riêng và cũng có sự liên kết với các tiểu ban khác.

2.1. Tiểu ban Thư viện: Như đã được Hòa thượng Giác Toàn duyệt từ lâu. HT. Giác Toàn làm Cố vấn. TT. Minh Thành làm Trưởng ban (duyệt kế hoạch), ĐĐ. Giác Hoàng làm Phó ban (điều hành). Các thành viên: ĐĐ. Minh Liên (tài chánh), ĐĐ. Minh Nhãn (quản lý sách), ĐĐ. Minh Trúc (cung cấp sách), SC. Tuyền Liên (phân loại sách), SC. Nhu Liên, và một số sư khác (Sư Minh Thái, Sư Minh Tảo, Sư Minh Vĩnh, Sư Giác Minh Thắng, Sư Giác Minh Nhã,...) phụ trong các khâu nhập dữ liệu, dán sách, sắp vào kệ, v.v...

Hiện nay tháp Xá-lợi Phất dành để làm thư viện chưa hoàn chỉnh. Nếu thuận duyên, công trình này sẽ được thúc đẩy để hoàn thiện vào đầu tháng 3 âm lịch năm Bính Thân, để đầu tháng tư âm lịch, chúng ta có thể đưa sách vào thư viện và bắt đầu hoạt động vào mùa hạ năm Bính Thân.

2.2. Tiểu ban Tu thư: Tiểu ban này trong thời gian qua có hoạt động (như đọc lại và góp một vài ý tác phẩm “Ni trưởng Huỳnh Liên: Cuộc đời và đạo nghiệp” do Ni trưởng Khiêm Liên trước thuật. Để đảm bảo các ấn bản liên hệ đến Hệ phái được sự ủng hộ toàn diện từ chư Tôn đức Giáo phẩm và huynh đệ Tăng Ni, và để cho ấn phẩm trở thành nguồn tài sản chung của Hệ phái, cần có sự hỗ trợ từ chư Tôn đức trong Hệ phái và chất xám của quý huynh đệ. Do đó, Hệ phái cần thành lập Ban Tu thư này để kiểm duyệt và thúc đẩy các ấn phẩm được thực hiện.

Nhân sự: Ban này do HT. Giác Toàn làm Cố vấn, TT. Minh Thành làm Trưởng ban, ĐĐ. Giác Hoàng làm Phó ban kiêm Chánh Thư ký, và một vài chư Tôn đức Tăng Ni, nhưng cho đến nay các vị vì nhiều Phật sự nên chưa thực hiện được gì nhiều.

Trong thời gian tới nên thực hiện các ấn phẩm như đã đề cập trong chương trình họp chiều ngày 31/12/2015.

Đề nghị nên mời một vị làm Thủ quỹ chung cho ban Tu thư này: ĐĐ. Minh Nhãn.

Tiểu ban này trong năm Bính Thân (2016) sẽ thực hiện các ấn phẩm sau:

* Thực hiện Kỷ yếu 18 khóa tu Truyền thống Khất sĩ

Sau 6 năm khóa tu “Truyền thống Khất sĩ” được tổ chức luân phiên trong 6 Giáo đoàn. Một kỷ yếu mang tính cẩm nang và giới thiệu hình ảnh nên được thực hiện. Do đó, Ban Tu thư sẽ cố gắng

Nội dung như sau:

1) Ban Tổ chức, danh sách hành giả, báo cáo tổng quan, cảm tưởng.

2) Các bài giảng trong 18 khóa tu.

3) Phỏng vấn chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo 6 Giáo đoàn.

4) Phương pháp tu tập của Tổ sư qua góc nhìn của hành giả.

Cách thực hiện: Vận động chư hành giả trong 6 giáo đoàn viết bài hoặc gởi bài cảm nhận của mình.

Hạn chót: Ngày 20 tháng Giêng. Ban biên tập sẽ bắt tay biên tập sau hạn chót. Tác phẩm sẽ xuất bản sau Rằm tháng 2 để đầu tháng 3 âm lịch cúng dường cho Hệ phái, nhân khóa tu 19 tổ chức tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên.

Kinh phí in ấn: Giáo đoàn I tài trợ chính và các Giáo đoàn cùng hùn phước để ấn hành, vì đó là sản phẩm tập thể của 6 Giáo đoàn Tăng.

* Thực hiện Kỷ yếu Lễ tang cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Tài liệu và hình ảnh tương đối đã đầy đủ. Vấn đề là biên tập kỹ lưỡng. Vì nhiều bài điếu có ngôn ngữ giống với một số bài đã đăng trên mạng hoặc các ấn phẩm kỷ yếu khác. Do đó, người biên tập phải thật sự nghiêm túc trong việc biên tập bài.

Người chịu trách nhiệm thực hiện: HT. Giác Toàn, TT. Minh Thành, ĐĐ. Giác Hoàng, TK. Minh Trúc.

Ngày hoàn thành: Rằm tháng 5 âm lịch.

* Hoàn tất dịch phẩm 100 ngôi tịnh xá tiêu biểu bằng tiếng Anh và tiếng Hoa

Chương trình dịch tác phẩm này sang tiếng Anh và tiếng Hoa cho đến ngày nay vẫn chưa hoàn tất. Tác phẩm này đúng ra phải hoàn tất trong mùa Hạ năm 2015, nhưng vì nhiều yếu tố nên chưa xong.

Tài liệu các Giáo đoàn đã được dịch và chưa dịch sang tiếng Anh như sau:

Giáo đoàn I (bao gồm các tịnh xá Ni): Đã hoàn tất.

Giáo đoàn II: Chưa hoàn tất. Ni sư Tuyết Liên thuộc Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV đảm nhận và giao cho Sư cô Thành Liên dịch giúp.

Giáo đoàn III (bao gồm các tịnh xá Ni): Đã hoàn tất.

Giáo đoàn IV: ĐĐ. Minh Duy phụ trách.

Giáo đoàn V: Nhờ GĐ III đảm trách. Sư cô Hòa Liên (TX. Ngọc Túc – Đăk Pơ, Gia Lai) sẽ đảm nhiệm dịch.

Giáo đoàn VI: ĐĐ. Minh Sĩ chịu trách nhiệm.

Ni giới HPKS: Ni sư Tín Liên đảm nhiệm phân công dịch sang tiếng Anh.

Ni giới GĐ IV: Đã hoàn tất.

Các Giáo đoàn chưa dịch sang tiếng Hoa:

GĐ I: ĐĐ. Minh Khải chịu trách nhiệm.

GĐ II: Nhờ chư Ni NGHPKS phụ trách.

GĐ III: ĐĐ. Giác Nhuận phụ trách.

GĐ IV: ĐĐ. Minh Liên phụ trách.

GĐ V: Nhờ chư Ni NGHPKS phụ trách.

NGHPKS: Ni sư Tuệ phụ trách.

Hạn chót nộp các bản dịch: Trước 15/04 âm lịch.

* Soạn Kinh tụng cho hàng xuất gia Khất sĩ

Trải qua hơn 70 năm Hệ phái có mặt ở VN, Hệ phái đã đáp ứng nhu cầu tụng đọc cho chư Tăng Ni và Phật tử trong các lễ cầu an, cầu siêu, v.v... Nhưng để đáp ứng một bản kinh để chư Tăng và chư Ni tụng đọc trong các khóa tu, mang nội dung pháp hành thì chưa đáp ứng được. Do đó, một bản kinh tụng dành cho hàng xuất gia là điều cần thiết.

Thống nhất quan điểm: Ấn bản kinh tụng lần đầu tiên này, chúng ta nên chọn các kinh trong hệ Nikaya (do HT. Minh Châu dịch) làm trước. Khi đủ duyên, chúng ta chọn các kinh trong A-hàm hoặc Đại thừa sau. Số lượng bài kinh trong ấn bản 1 này sẽ trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm sau.

Nhân sự được phân công theo sở trường đang dạy tại Học viện như sau:

- NS. Tín Liên chọn Tương Ưng Bộ.

- NS. Phụng Liên chọn các kinh trong Trường Bộ.

- NS. Tuyết Liên chọn các kinh trong 5 quyển đầu của Tiểu Bộ.

- NS. Hạnh Liên & Phấn Liên chọn 5 quyển kế tiếp của Tiểu Bộ.

- SC. Hòa Liên (TX. Ngọc Túc, Đăk Pơ, Gia Lai) sẽ chọn các kinh trong Tiểu Bộ.

- ĐĐ. Giác Phổ và ĐĐ. Giác Điều chọn một số kinh trong Tăng Chi Bộ.

- ĐĐ. Giác Hoàng chọn các kinh trong Trung Bộ.

Cách thực hiện:

- Ngày 20/03, các vị trong danh sách trên cùng ngồi lại để trình bày các lý do tại sao, chúng ta chọn các kinh đó trước Đại đức Tăng Ni trong Ban được mời để thống nhất.

- Ngày 19/06 cúng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang, quý Đại đức Tăng Ni trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm các kinh được chọn và cách thực hiện.

Cách biên soạn: Dựa trên bản dịch của HT. Minh Châu và các bản dịch tiếng Anh khác, chúng ta có thể lược dịch lại, không trùng lặp như văn phong thời xưa (một dạng như A-hàm).

Các ấn bản chúng ta có thể tham khảo: Kinh tụng hàng ngày do TT. Nhật Từ biên tập; Nhật tụng thiền môn, bản kinh tụng đọc của Làng Mai do HT. Nhất Hạnh biên soạn, ấn hành năm 2010.

Trong quá trình thực hiện, chúng ta có thể đề xuất những ý kiến và giải pháp bằng văn bản trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm.

* Tiểu ban Chuyên san Nghiên cứu Phật giáo Khất Sĩ

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giới trí thức và Tăng Ni Hệ phái, đề nghị thành lập Tiểu ban Chuyên san Nghiên cứu Phật giáo Khất Sĩ (với một tựa đề nào đó cho phù hợp và có tính lâu dài) do HT. Giác Toàn và HT. Giác Pháp làm Cố vấn, TT. Minh Thành làm Chủ biên, ĐĐ. Giác Nhường và một Ni sư bên Ni giới HPKS làm Thư ký. Một số vị khác trong Ban Biên soạn: TT. Giác Duyên, ĐĐ. Minh Bình, ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Minh Chơn và một số chư Tôn đức trong NGHPKS, Ni giới trực thuộc các Giáo đoàn Tăng.

2.3. Tiểu ban Đặc san Đuốc Sen:

Thành phần thường tham gia: TT. Minh Thành, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Chơn, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Tín Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Tuyết Liên, NS. Phấn Liên, NS. Minh Liên. Trong thời gian qua, TK. Giác Minh Tường, ngoài việc đóng góp bài vở, còn có công biên tập hình ảnh, giúp Đuốc Sen có những hình ảnh vừa đẹp, vừa phù hợp với nội dung bài.

Thủ quỹ: ĐĐ. Minh Nhãn.

Trợ lý Hòa thượng Giác Toàn: TK. Minh Trúc.

Trụ sở Văn hóa: Đổi về Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.

Nhận xét chung: Hoạt động tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần có sự cộng tác nhiều hơn nữa từ chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái để bài vở có chất lượng nhiều hơn và phong phú hơn.

2.4. Tiểu ban trang nhà Đạo Phật Khất Sĩ:

Nhận xét chung: Trang nhà do nhiều bậc Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đóng góp và do Đại đức Giác Hoàng kiểm duyệt bài dưới sự giám sát của HT. Giác Pháp và TT. Minh Thành. Bài vở do ĐĐ. Giác Đoan và Phật tử Ngọc Thanh phụ trách đưa lên mạng. Quý sư thường hoặc thỉnh thoảng tham gia viết tin: ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Minh Khải TK. Giác Minh Tường. Trong số các Phật tử, đáng trân trọng nhất là Phật tử Ngọc Chơn (TX. Ngọc Túc, Đăk Pơ, Gia Lai), mặc dù cuộc sống bận rộn, nhưng một khi các miền tịnh xá thuộc tỉnh Gia Lai có Phật sự đều cố gắng dành thời gian để tham gia và viết tin gởi về Hệ phái hoặc đăng trong các trang của Giáo hội.

Một điều hết sức đáng tiếc là một số Phật sự của các đơn vị tịnh xá được tổ chức rất quy mô, hoành tráng, nhưng các vị có năng lực viết, tốt nghiệp từ các trường Phật học (Cử nhân, Cao đẳng) v.v... lại không chịu viết tin, và nếu có viết lại viết để đưa lên facebook của mình, nên thông tin sơ sài. Đặc biệt thông tin từ thiện của các đơn vị tịnh xá bị bỏ rơi, ít ai viết và do đó ít người biết đến. Rất mong chư Tăng Ni và cư sĩ trong Hệ phái nên xiển dương đường lối Phật giáo Khất sĩ, nên viết các bản tin bài bản và gởi về Hệ phái, góp phần phổ biến thông tin Phật sự cho Phật giáo địa phương mà cho cả Hệ phái và rộng ra là cả Giáo hội.

Trang nhà hiện nay tương đối ổn định và đang được cư sĩ Tịnh Long phụ trách sửa chữa và bổ sung vài phần.

2.5. Tiểu ban Kiến trúc:

- Viết đề án giới thiệu một mô hình kiến trúc chuẩn một ngôi tịnh xá trên bản vẽ giấy và trên 3D để gởi về Ban Văn hóa Trung ương để các vị thẩm định đường nét đặc thù kiến trúc của Hệ phái Khất sĩ. Hiện nay Hệ phái có hai mô hình: (1) Mô hình mẫu của Giáo đoàn I bằng gỗ; (2) Mô hình mẫu của Giáo đoàn khác bằng xi-măng. Các họa tiết, hoa văn của một ngôi tháp, các bích họa, các hoa văn trên nóc, vách, cột... cần được chụp lại để làm một bản mẫu chung cho Hệ phái.

- Nhân sự: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Giác Sinh, ĐĐ. Minh Điền, và mời thêm một số vị kiến trúc sư bên ngoài cùng thực hiện: PGS. TS. KTS. Trần Bút và KTS. Quốc Cường và một vài vị khác.

- Thời gian: Nên kết thúc việc viết đề án này trước tháng 3 âm lịch để chúng ta góp phần vào Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam.

2.6. Tiểu ban Triển lãm (Di sản)

Công việc: 1) Sưu tầm tất cả hình ảnh, tư liệu liên quan đến Tổ sư Minh Đăng Quang, đức Nhị Tổ Giác Chánh và các vị đức Thầy. 2) Bố trí hình ảnh cho hài hòa với màu sắc, kích thước, v.v... tại tháp truyền thống “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp” (do HT. Giác Toàn đặt tên sau), biến nơi này trở thành điểm nhấn di sản văn hóa tâm linh của Hệ phái.

Nhân sự: HT. Giác Pháp, TT. Minh Hóa, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Sinh, ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Minh Điệp... Chư vị cần ngồi lại với nhau và lên kế hoạch phương thức thực hiện. Nhiều năm qua, việc đề cử nhân sự thì rất dễ thống nhất, nhưng tiến hành thực hiện công việc thì khó vô cùng, vì khoảng cách địa lý và thời gian eo hẹp. Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm để khắc phục để cống hiến.

Hiện nay, Tổ đình Minh Đăng Quang trong giai đoạn hoàn thành, tiến tới trở thành trung tâm tu học của Hệ phái, do đó, nhu cầu sưu tầm hình ảnh của Hệ phái để Tổ đình Minh Đăng Quang có một phòng triển lãm đặc biệt về cuộc đời của Tổ sư và chư đức Thầy. Sau khi quý Đại đức Giáo đoàn I thực hiện xong, Pháp viện Minh Đăng Quang xin phó bản để làm tài liệu chung cho Hệ phái.

2.7. Tiểu ban Xướng ngôn:

Các bậc tôn túc như HT. Giác Pháp, TT. Minh Ngạn, TT. Giác Nhân, ... và các vị sau đây sẽ được đặc trách: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Minh Đăng, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Minh Phú. Đề nghị trong mùa Hạ, chư Tôn đức có kinh nghiệm nên mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn này. Mặc dù Học viện PGVN tại TP. HCM có mở môn này trong khoa Hoằng pháp, nhưng chỉ có các vị đang học trong Học viện khoa Hoằng pháp mới được học.

3. Ban Hỗ trợ Giới đàn (trực thuộc Ban Tăng sự)

Hiện nay, Hệ phái hằng năm tổ chức Giới đàn một lần tại Tịnh xá Trung Tâm/ Pháp viện Minh Đăng Quang và bên Ni tại Tịnh xá Ngọc Phương. Các vị trong Ban này trực thuộc trong Ban Tăng sự Hệ phái và sẽ lo duyệt hồ sơ và làm các thủ tục để giúp cho giới đàn được thành tựu viên mãn.

Ngoài các vị tôn đức trong Ban Tôn chứng như định hình trong các năm qua như chư Tôn đức trong Hội đồng Giáo phẩm. Các vị lớp nhỏ trong thời gian qua đã hỗ trợ: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Nhường/ Nhuận, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Minh Khải (GĐ I), ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Minh Thái.  

4. Ban Giáo thọ lớp Sơ cấp trực thuộc Ban Giáo dục

ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Giác Viên, ĐĐ. Minh Hiếu.  

Cần nối kết các vị giáo thọ để soạn giáo tài, giáo án tốt nhất, đảm bảo nội dung và chất lượng giảng dạy cho thế hệ Tăng Ni sinh lớp Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh) và Tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp). Quý Thượng tọa, Đại đức phụ trách lớp nên nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện vai trò, sứ mạng của mình.

KẾT LUẬN

Đây là nội dung căn bản của phiên họp. Rất mong chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái hoan hỷ quan tâm và gắn bó, thúc đẩy cho các Phật sự của Hệ phái ngày một ổn định và phát triển tốt đẹp.

TM. Ban Thư ký Hệ phái

TK. Giác Hoàng.

Ghi chú: Quý Tăng Ni, Phật tử phát tâm tham gia hoặc ủng hộ các Ban mà trong văn bản này chưa có tên, hoan hỷ liên hệ với Giác Hoàng để cùng nhau làm Phật sự. Xin thành kính cung thỉnh chư Tăng Ni và kính mời Phật tử.

Hình ảnh buổi họp:

hop 8

hop 6

hop 2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan