CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP. HCM: Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ họp định kỳ

Ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần (17/8/2022), tại phòng họp Hệ phái - Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức, TP. HCM), phiên họp của Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ diễn ra. Đây là sinh hoạt định kỳ hằng năm của Ban Thường trực Hệ phái.

Tại phiên họp buổi sáng, chứng minh phiên họp có Trưởng lão HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Chủ trì phiên họp: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Minh Bửu - UV HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, đồng Kiểm soát phiên họp; HT. Giác Pháp - UV HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Minh Thành - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Nhân - UV HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; TT. Giác Hoàng - UV HĐTS, Phó ban Văn hóa Trung ương, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Thư ký phiên họp; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái đồng tham dự.

HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc và triển khai các Phật sự quan trọng của Trung ương Giáo hội đến chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn. Sau phần này là phần báo cáo của các vị Thư ký về tình hình sinh hoạt một năm của các Giáo đoàn.

TT. Giác Hoàng thay mặt ban Thư ký Hệ phái báo cáo các hoạt động Phật sự Hệ phái, như khóa An cư kiết Hạ Hệ phái, khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh cho lớp Sa-di, Tập sự mới xuất gia nhập đạo, truyền giới phương trượng theo nghi thức truyền thống Hệ phái, khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31 và 32 sắp tới.

Đặc biệt, năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào cuối tháng 11-2022 nên Hệ phái cũng tiến hành phân công lại các Ban chuyên môn để vận hành các Phật sự của Hệ phái trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện các Phật sự trong Hệ phái trong lòng Giáo hội nhịp nhàng hơn. Theo đó, Hội đồng Giáo phẩm gồm có Ban Chứng minh, Ban Thường trực (gồm vị Trưởng, Phó, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và các vị đứng đầu các Ban).

Ban Chứng minh: Trưởng lão HT. Giác Nhường, Trưởng lão HT. Giác Tường, Trưởng lão HT. Giác Ngộ, Trưởng lão HT. Giác Giới, Trưởng lão HT. Giác Dũng (GĐ I).

Ban Thường trực do HT. Giác Toàn đảm trách Trưởng ban, HT. Giác Pháp - Phó ban Thường trực và quý Hòa thượng Phó ban: HT. Giác Tuấn (Tri sự trưởng Giáo đoàn VI), HT. Giác Hùng (Tri sự trưởng Giáo đoàn III), HT. Minh Bửu (Tri sự phó Thường trực GĐ IV), HT. Giác Sơn (Tri sự phó Thường trực GĐ II) và HT. Giác Hảo (Tri sự trưởng GĐ I).

Ban Kiểm soát: HT. Giác Tùng, HT. Giác Thành, HT. Giác Minh (GĐ II).

Ban Thư ký: TT. Giác Hoàng đảm trách Chánh Thư ký, TT. Minh Liên và ĐĐ. Minh Viên đồng Phó Thư ký.

Chín (09) ban chuyên môn: Ban Tổ chức Khóa tu do HT. Giác Toàn làm Trưởng ban, Ban Tăng sự do HT. Minh Bửu làm Trưởng ban, Ban Nghi lễ do HT. Giác Pháp làm Trưởng ban, Ban Giáo dục - Tu thư do HT. Minh Thành làm Trưởng ban, Ban Hoằng pháp do HT. Minh Ngạn làm Trưởng ban, Ban Hướng dẫn Phật tử do HT. Giác Nhân làm Trưởng ban, Ban Từ thiện do HT. Minh Lộc làm Trưởng ban, Ban Văn hóa do TT. Giác Hoàng làm Trưởng ban, Ban Thông tin truyền thông do TT. Giác Nhường làm Trưởng ban.

Đây là sinh hoạt định kỳ của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. Thông qua phiên họp này chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái lắng nghe báo cáo Phật sự của các Giáo đoàn, qua đó có những vấn đề cần phải có ý kiến chỉ đạo của Hệ phái đều được đem ra trao đổi. Các Phật sự nội bộ Hệ phái cũng được triển khai đến các Giáo đoàn thông qua quý chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn là thành viên của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Buổi chiều cùng ngày, phiên họp chung của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, chư Tôn Giáo phẩm Ni giới các Giáo đoàn. Phiên họp buổi chiều có sự quang lâm chứng minh của Trưởng lão HT. Giác Tường - UV Thường trực HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Trưởng lão HT. Giác Giới - Phó Thư ký Thường trực HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Trưởng lão HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

Chư Tôn Giáo phẩm Ni giới Hệ phái và Ni giới các Giáo đoàn lần lượt lần lượt báo cáo Phật sự trong năm qua đến Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, đồng thời lắng nghe chư Tôn đức triển khai một số Phật sự khác như dự thảo về kế hoạch tổ chức Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo (tại Mũi Nai, Hà Tiên, Kiên Giang), vào ngày 25-26/9 âl (20-21/10/2022).

Phần cuối là phần trình bày của Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái về các hoạt động Phật sự trọng yếu của Giáo hội PGVN năm 2022, đặc biệt nhấn mạnh đến Đại hội Phật giáo toàn quốc vào cuối tháng 11 năm 2022.

Tất cả đều hòa hợp, hoan hỷ và đoàn kết trước, trong và sau khi ngày họp kết thúc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan