CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ họp kỳ cuối năm 2022

Ngày 14/12/2022 (nhằm 21/11 năm Nhâm Dần), tại phòng họp Hệ phái - Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP HCM), kỳ họp cuối năm 2022 của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã được diễn ra.

Chứng minh và tham dự phiên họp có: Trưởng lão HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Chủ trì phiên họp: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Tùng - Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp - UV HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó Thường trực ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Minh Bửu - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hùng - Phó Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; chư Tôn đức Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Hệ phái; Ban Thư ký: TT. Giác Hoàng – UV HĐTS, Phó ban Văn hóa Trung ương, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, TT. Minh Liên - UV HĐTS, Phó ban Thông tin Truyền thông Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đồng tham dự.

Chư Tôn đức đại diện các Giáo đoàn báo cáo Phật sự của từng Giáo đoàn, cụ thể như các khóa Bồi dưỡng đạo hạnh cho lớp Sa-di, tập sự mới xuất gia nhập đạo; các khóa tu Truyền thống của chư Tôn đức Hệ phái, các khóa tu của chư Tôn đức Ni thuộc Ni giới Hệ phái và Ni giới các Giáo đoàn; Ban Tổ chức lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo báo cáo công tác xây dựng và kế hoạch vận hành nơi Di tích.

Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái thống nhất các nội dung: Khóa tu truyền thống Hệ phái vào mùa Xuân năm 2023 do Giáo đoàn III thực hiện; tiếp tục thực hiện tập san Đuốc Sen vào mùa Phật đản năm 2023.

 

Buổi chiều cùng ngày, phiên họp tiếp tục có sự tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, chư Tôn Giáo phẩm Ni giới các Giáo đoàn.

Chư tôn Giáo phẩm Ni giới Hệ phái và Ni giới các Giáo đoàn cũng lần lượt trình bạch các Phật sự đến Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia các Ban chuyên môn của Hệ phái.

Tại phiên họp, HT. Minh Thành - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Tu thư Hệ phái trình kế hoạch biên soạn cuốn sách về sử Hệ phái hướng đến Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang, vào tháng 9 năm Quý Mão (2023).

TT. Giác Hoàng báo cáo Quỹ Pháp học Khất sĩ và dự kiến thời gian để phát tặng các phần học bổng đến Tăng Ni sinh đang học các trường Phật học trong nước và hỗ trợ cho chư Tăng Ni Khất sĩ đang du học tại nước ngoài.

Qua phiên họp chư Tôn đức Thường trực Giáo phẩm Hệ phái cũng đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng khác, và đồng thời thông tin về sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đây là sinh hoạt định kỳ của ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. Thông qua phiên họp này, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái lắng nghe báo cáo Phật sự của các Giáo đoàn, qua đó nêu những vấn đề cần có ý kiến chỉ đạo của Hệ phái cũng được đem ra trao đổi. Các Phật sự nội bộ Hệ phái cũng được triển khai đến các Giáo đoàn ngang qua chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn là thành viên của ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan