CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức

Sáng ngày 7-5-2016, tại tịnh xá Ngọc Đức (KP.3, đường Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) đã diễn ra lễ Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá.

Nduc tphcm 1

Quang cảnh lễ Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức (Q.Thủ Đức)

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư Tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, chư Tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ, Phật tử và đại diện chính quyền quận Thủ Đức.

HT.Thích Nhựt Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức phát biểu khai mạc buổi lễ cho biết, vào năm 1952, Phật tử Trần Thế Diệu phát tâm cúng dường đất để xây dựng tịnh xá Ngọc Đức. Ban đầu do Ni trưởng Huỳnh Liên đứng ra xây dựng - thành lập ngôi tịnh xá với vật liệu thô sơ - để có nơi chư Ni trú ngụ, hành trì Phật pháp, nơi Phật tử đến tu học.

Với truyền thống luân lưu của Hệ phái, NT.Chơn Liên là trụ trì đầu tiên, tiếp đó đến NT.Thành Liên, NT.Trung Liên, NT.Dõng Liên, NT.Hậu Liên, NT.Thiền Liên, NS.Đỗ Liên và NT.Ngọc Liên. Trải qua 8 đời trụ trì, vì hoàn cảnh xã hội bấy giờ nên truyền thống luân lưu của Hệ phái không áp dụng được, nên NT.Ngọc Liên tiếp tục sứ mệnh trụ trì tịnh xá.

Năm 1980, do tuổi cao không thể đảm trách trụ trì nên đã bổ nhiệm NT.Mai Liên thay thế.

Trải qua 31 năm, tịnh xá xuống cấp nghiêm trọng, nên năm 2011, NT.Mai Liên phát tâm đại trùng tu.

Do tuổi già, sức kém NT.Mai Liên xin Giáo hội và Hệ phái bổ nhiệm trụ trì cho đệ tử là SC.Tâm Liên kế thừa quản lý, điều hành sinh hoạt Phật sự theo đúng chánh pháp, quy định nhà nước và hiến chương Giáo hội.

Nduc tphcm 2

HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS TP.HCM trao quyết định
bổ nhiệm trụ trì và con dấu đến SC.Tâm Liên

Tiếp đó, HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho SC.Tâm Liên.

Trong huấn từ, gửi tới Sư cô Tâm Liên, NT.Ngoạt Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì tổ đình Ngọc Phương đã nhắc nhở Sư cô tân trụ trì phải luôn thấy mình lúc nào cũng còn nhỏ, luôn kính tin Tam bảo, có lòng từ bi lớn để lo cho mọi người và đặc biệt phải luôn sống hòa hợp.

Phát biểu đại diện chính quyền, bà Hồ Thị Hương, Phó chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức tin tưởng Sư cô sẽ hoàn thành tốt các Phật sự được giao và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM sách tấn Sư cô phải luôn nghiêm trì giới luật, sống độ lượng chan hòa, lúc nào cũng với tâm nguyện phục vụ chúng sanh.

Nduc tphcm 3

SC.Tâm Liên phát nguyện

Nduc tphcm 4

HT.Giác Tường, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ trao quà chúc mừng đến Sư cô tân trụ trì

Nduc tphcm 5

HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh BTS Q.Thủ Đức trao quà chúc mừng

Nduc tphcm 6

NT.Tràng Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ;
NT.Ngoạt Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái trao quà chúc mừng

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan