CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Tịnh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan