CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TX. Ngọc Quang kỷ niệm Phật thành đạo PL.2560 và Tổng kết Phật sự năm 2016

Sáng ngày 05 tháng 01 (nhằm 08-01-Bính Thân), tại giảng đường Minh Đăng Quang, Tịnh xá Ngọc Quang, chư Tăng Ni và thiện nam tín nữ cử hành lễ Phật thành đạo PL 2560 và tổng kết Phật sự năm 2016.

Một lần nữa nhân gian lại đón mừng ngày Bồ-tát Tất Đạt Đa thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác, vén màn vô minh từ vô lượng kiếp và phá tan những gì bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Kỷ niệm ngày Bồ-tát thành đạo, ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng này, để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của Bậc Giác ngộ “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Giác Phương, Thành viên chứng minh BTS Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang; TT. Giác Tiến, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát BTS Giáo đoàn III, phó trụ trì tịnh xá; ĐĐ. Giác Phổ, Quản chúng; chư Đại đức Tăng trụ xứ, chư Tăng các tịnh xá lân cận.

Về phía chư Ni có: NS. Hạnh Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương; NS. Chính Liên và đại chúng Ni tịnh xá; NS. Luật Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu; gần 500 thiện nam tín nữ Phật tử của các đạo tràng Bát quan trai, tu thiền, niệm Phật, gia đình Phật tử của Tịnh xá Ngọc Quang.

Sau phần nghi thức niệm Phật, đạo ca GHPGVN, ĐĐ. Giác Phổ đọc ý nghĩa Phật thành đạo: ”Đức Phật là một nhân vật lịch sử và sự giác ngộ của Đức Phật là một sự thật lịch sử. Quá trình tu tập của Đức Phật đã được chính ngài thuật lại, nội dung Giác ngộ đã được Ngài nói rõ trong kinh điển,… Sự giác ngộ của Đức Phật là sự thấy biết tường tận bằng trí tuệ có được nhờ tu tập thiền định và tư duy quán chiếu. Ngài thấy biết điều gì? Thấy biết nguyên lý của vũ trụ vạn hữu là duyên sinh, vô thường, vô ngã; thấy biết sự thật về khổ, về nguyên nhân của mọi nổi khổ niềm đau, bất toại nguyện, về Niết Ban hay hạnh phúc chân thật (sự vắng mặt hoàn toàn mọi nỗi khổ niềm đau) và con đường đưa đến nguồn chân hạnh phúc đó, tức là phương pháp tu tập giải khổ. Sự thấy biết này không phải là nhận thức có được từ học tập, kinh nghiệm thông thường, mà đây là kết quả của sự tu tập thiền định và tư duy quán chiếu (Chỉ và Quán) ở cấp độ thâm sâu. Chính sự giác ngộ này đã dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn vô minh và phiền não lậu hoặc, khiến Ngài chuyển từ phàm phu thành bậc thánh giải thoát, chấm dứt con đường luân hồi sinh tử…”

Tiếp theo chương trình là phần nghi lễ tôn giáo, cung thỉnh HT. Giác Phương niệm hương, TT. Giác Tiến chủ lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể đạo tràng đồng hộ niệm, tụng bài kinh Nhớ ơn Phật, hồi hướng buổi lễ Kỷ niệm Phật thành đạo được hoàn mãn.

Tiếp sau là phần tổng kết Phật sự Tịnh xá Ngọc Quang.

Cư sĩ Thiện Hiếu – Phó ban Hộ trì Tam bảo thông qua chương trình.

Cư sĩ Như Duyên - Thư ký Ban Hộ trì Tam bảo đọc báo cáo tổng kết… “CÔNG TÁC TỔ CHỨC: Vào tháng 8 năm 2016 Tịnh xá đã tiến hành tổ chức lễ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2012-2016, và bầu ra Ban Hộ trì Tam bảo mới (nhiệm kỳ 2016 - 2021) gồm 7 thành viên chính thức và 26 thành viên Ban Hộ trì Tam bảo mở rộng. Một số Phật sự đã làm được trong năm 2016 như: TĂNG SỰ :+ Tổng số chư Tăng hiện có : 40 vị. GIÁO DỤC TĂNG, NI : - Đang học khóa Trung cấp Phật học tại TP-HCM : 02 vị.- Đang học khóa Học viện Phật học tại TP.HCM :  01 vị. - Đang học khóa Trung cấp Phật học tại tỉnh Bình Dương:  03 vị. - Đang học khóa Trung cấp Phật học tại Nguyên Thiều - Bình Định: 02 vị. - Đang học khóa Trung cấp Phật học tại Phú Yên: 02 vị. - Đang học khóa Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ: 01 vị. HOẰNG PHÁP: mục đích “Phật hóa gia đình” tịnh xá đã cố gắng duy trì khâu thuyết giảng giáo lý hàng tuần vào sáng Chủ Nhật, vào các ngày 15 và 30 âm lịch hàng tháng (ngày 29 tháng thiếu). Bình quân số lượt người về nghe pháp trên dưới 70 người. NGHI LỄ: - Tổ chức đón giao thừa mừng tết Nguyên Đán Bính thân, được chư Tôn đức Tăng tham dự và chúc phúc nhân dịp năm mới đến toàn thể cá nhân và gia đình Phật tử. Tổ chức Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan, Tổ chức lễ Phật Thích Ca Thành đạo – Lễ tổng kết hàng năm, hướng dẫn Phật tử: Được chư Tôn đức quan tâm chỉ dạy, các đạo tràng ngày càng được củng cố, sinh hoạt ổn định, có nề nếp và đi vào chiều sâu. VĂN HÓA : Ban Văn hóa đã tích cực vận động bà con Phật tử đăng ký ủng hộ mua các báo như : Tạp chí văn hóa Phật giáo, tập san vô ưu của Giáo hội Phật giáo Đăk Lăk, báo Đuốc Sen của Tịnh xá Trung Tâm. CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI : Ban Từ thiện của tịnh xá :ngày 15-4-ÂL Lễ Phật đản tặng quà các gia đình nghèo khó neo đơn, tàn tật trong Thành phố và các Huyện trong tỉnh : 150 xuất x 220.000đ  =  33.000.000đ. - Thăm hỏi ốm đau + tang lễ : 1.000.000đ. Ủng hộ các huynh trưởng đi học :  500.000đ - Chi tiền xe Phật tử dân tộc về dự lễ Phật đản :  1.000.000đ. - 15-7-ÂL Lễ Vu lan bồn, Đền ơn đáp nghĩa những người có công quá cố của Tịnh Xá : 1.500.000đ. Ngày 15-8-ÂL Tết Trung thu:   1.300.000đ. Ban Từ thiện ngoài tỉnh : 2016 – ngày 24/2 Bính Thân, 1 lần – 300 phần quà – mỗi phần 350 ngàn đồng = 105.000.000đ và 2 căn nhà tình thương : 45.000.000đ Cộng : 150.000.000đ. Hàng năm ngoài đoàn từ thiện Tỉnh Tâm, còn các đoàn từ thiện khác ở các tỉnh phía nam đến cùng với tịnh xá phát quà từ thiện ở các huyện Lak, Cư Đôn, Krông Păk v.v…có giá trị lên hàng tỷ đồng. Đại đức Giác Phổ thay mặt chư tăng tịnh xá chứng minh công đức và hướng dẫn đoàn. KIỂM SOÁT : - Ban đại diện đã duy trì sinh hoạt hội họp đều đặn 4 tháng 1 lần vào các ngày 15-3, 15-6, 15-9 và 30-11 âm lịch (tháng thiếu là ngày 29) - Ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột suất trước và sau các ngày có tổ chức đại lễ nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện cũng như tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm kịp thời..."

...."PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ 2017: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016 ban HTTB cùng Phật tử Tịnh xá Ngọc Quang chúng ta cố gắng vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt một số công tác Phật sự năm 2017 như sau : 1/ Các đạo tràng cố gắng tư duy để tìm rõ nguyên nhân để phát triển thêm số lượng Phật tử, sinh hoạt tu tập cần đi vào chiều sâu, ngày càng có chất lượng hơn. 2/ Đẩy mạnh Phật hóa gia đình động viên và khuyến tấn các gia đình Phật tử còn những người thân chưa quy y sẽ tự nguyện phát tâm hướng về Phật pháp và quy y Tam Bảo, khuyến tấn các gia đình Phật tử khi có con em đến tuổi xây dựng gia đình nên về Tịnh xá làm lễ hằng thuận trước khi tổ chức lễ cưới. 3/ Duy trì điều đặn chế độ hội họp 3 tháng 1 lần (ngoài những trường hợp đột xuất). 4/ Cố gắng duy trì khâu thuyết giảng giáo lý hàng tuần và thuyết giảng vào 2 ngày cúng hội. 5/ Đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác từ thiện xã hội. 6/ Cùng với chư Tăng trú xứ, ban nghi lễ cần thực hiện tốt hơn nữa các nhu cầu nghi lễ tại Tịnh xá cũng như tại tư gia Phật tử. 7/ Tiếp tục động viên bà con Phật tử nên quan tâm tham gia đăng ký dài hạn mua các loại sách báo, tập san do Tỉnh hội, và Trung ương GHPGVN ban hành. 8/ Cùng với chư Tăng theo dỏi và giám sát tốt công trình ngôi bảo tháp, nhà thờ cửu huyền, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đúng thiết kế, sớm đưa vào sử dụng...."

Một số ý kiến góp ý trong Báo cáo và Phương hướng Phật sự năm 2017: Đại diện có Phật tử Nhuận Hạnh lớp giáo lý, Phật tử Nhuận Viên, Ngọc Ánh đạo tràng Niệm Phật, Phật tử Ngọc Hưng ban từ thiện

ĐĐ. Giác Phổ thay mặt cho Phật tử, tri ân Hòa thượng trụ trì và Thượng tọa Phó trụ trì đã tạo mọi điều kiện cho Phật tử các đạo tràng sinh hoạt tu học đều đặn và ổn định. Đại đức cũng thông báo chương trình tu học trong năm 2017 cho lớp Giáo lý, đạo tràng tu thiền, niệm Phật và giảng kinh bộ chân lý của Tổ sư Minh Đăng Quang cho Phật tử

Đạo từ của Hòa thượng Giác Phương:ì " tán thán ca ngợi tinh thần học Phật của Phật tử sẽ góp phần tích cực vào việc phát huy chánh pháp, chuyển hóa cuộc sống tự thân và từng bước thăng hoa trên đạo lộ giải thoát".

NQ2016 2

NQ2016 3

NQ2016 4

NQ2016 5

NQ2016 6

NQ2016 7

NQ2016 8

NQ2016 9

NQ2016 10

NQ2016 11

NQ2016 15

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan