CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TX. Trung Tâm, PV. MĐQ cúng dường trường hạ Đồng Nai và BR-VT

Thể theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Trụ trì TX. Trung Tâm và PV. Minh Đăng Quang, ngày 9/7/2016, Thượng tọa Minh Lộc cùng chư Tăng và Phật tử 2 đạo tràng đi thăm viếng, đảnh lễ, cúng dường gieo trồng ruộng phước điền đến Tam bảo và chư Tôn đức Tăng Ni các điểm An cư kiết hạ Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

TXcungha 3 1 Copy

TXcungha 3 2 Copy

TT. Minh Lộc tác bạch cúng dường

Tại Đồng Nai, đoàn đến thăm viếng, cúng dường các trường hạ: Trường Trung cấp Phật học (Tăng/ Ni), chùa Long Phước Thọ, Thiền viện Thường Chiếu (Tăng), Thiền viện Linh Chiếu (Ni), Thiền viện Viên Chiếu (Ni).

Sau đó, đoàn tiếp tục thăm và cúng dường 16 trường hạ ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Trường Trung cấp Phật học (Tăng) – Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, chùa Huệ Minh, chùa Huê Lâm, Thiền viện Phổ Chiếu, Thiền viện Huệ Chiếu, chùa Kiều Đàm, tịnh xá Ngọc Thạnh, TX. Ngọc Sơn Dinh, TX. Ngọc Diệu, TX. Ngọc Lâm, Tổ đình Thiên Thai (Tăng/ Ni).

TXcungha 3 5 Copy

Phẩm vật cúng dường các trường hạ gồm: kinh sách, tịnh tài, thực phẩm (gạo, mì, dầu, đường,…).

TXcungha 3 4 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan