CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TX.Ngọc Phương: Báo cáo tổng kết Phật sự 2015

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Kính bạch quí Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni,

Ni giới HPKS trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo sâu sát và trực tiếp của các Ban Trị sự Phật giáo địa phương, của chư Tôn Hòa thượng, Ni trưởng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, chúng con đã tích cực đóng góp vào thành quả chung của Giáo hội qua một số mặt Phật sự cụ thể như sau:

- Về tổ chức Tăng sự, chúng con luôn củng cố, kiện toàn tổ chức. NGHPKS hiện có 1.205 Ni (trong đó có 48 Ni trưởng, 134 Ni sư, 653 Sư cô, 167 Thức-xoa và 203 Sa-di-ni), 211 ngôi tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường, và 29 cơ sở đang làm thủ tục xin gia nhập Giáo hội.

- Về Hoằng pháp, hiện có 30 đạo tràng Bát Quan Trai chính thức, 16 đạo tràng tu niệm Phật một ngày. Hầu hết các tịnh xá đều có tổ chức một hoặc hai lần cúng hội có thuyết giảng trong tháng.

- Về Giáo dục, theo thống kê mới nhất (tháng 12/2013), hiện có 31 Tiến sĩ Phật học (đã xong: 26, đang học: 5); 18 Thạc sĩ (đã xong: 10, đang học: 8); 244 Cử nhân và 87 Cao đẳng; 21 Cao cấp Giảng sư.

Ni giới Khất sĩ hiện có một lớp Sơ cấp Phật học trực thuộc Phật giáo Quận Gò Vấp đặt tại Tịnh xá Ngọc Phương, đã hình thành và sinh hoạt được 10 năm. Mỗi khóa hai năm, nay đã hết khóa thứ 5 tại Ngọc Phương, và là khóa thứ 7 của Phật giáo Quận. Ban Chủ nhiệm lớp đang chiêu sinh khóa mới.

- Trong những năm qua, chư Ni cùng chư Tăng Khất sĩ thực hiện lời dạy của Tổ sư “nên tập sống chung tu học”, Ni giới HPKS tổ chức mỗi năm trung bình 4 khóa tu Truyền thống cho chư Ni, mỗi khóa một tuần lễ, đến nay đã 21 khóa.

- Về Văn hóa, chúng con kêu gọi chư Ni dành thời gian viết bài và gởi hình ảnh, hỗ trợ cho ấn phẩm Đuốc Sen một năm 3 kỳ, trang mạng internet của Hệ phái www.daophatkhatsi.vn và Ni giới Khất sĩ www.nigioikhatsi.net .

Chúng con cũng đang phân công triển khai dịch sang tiếng Anh và tiếng Hoa 28 ngôi tịnh xá tiêu biểu của Ni giới có liên quan dấu ấn của Tổ sư và của cố Ni trưởng đệ I đã giới thiệu trong quyển “100 ngôi tịnh xá tiêu biểu” của Hệ phái, do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành năm 2014.

- Về Từ thiện Xã hội, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, đồng thời bày tỏ tấm lòng chia sẻ nỗi lo với địa phương, quan tâm người nghèo, hoàn cảnh khốn khó, ủng hộ Trường Sa do MTTQVN kêu gọi, cùng đóng góp vào xây dựng Việt Nam Phật Quốc Tự tại TP. Hồ Chí Minh. Trong năm qua Ni giới chúng con đã vận động những tấm lòng vàng của Phật tử gần xa với 150/ 211 ngôi tịnh xá. Tổng số tiền là 40.299.339.000đ (bốn mươi tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn đồng).

- Tổ đình Ngọc Phương với truyền thống tổ chức ACKH hằng năm, được sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, cũng như các cấp chính quyền địa phương, chư Ni Khất sĩ tại các Quận/ Huyện trong Thành phố cũng như chư Ni của NGHPKS các tỉnh hai miền Nam Trung đã tập trung về Tổ đình Ngọc Phương để An cư kiết hạ. Số lượng hành giả ACKH của Trường hạ Ngọc Phương năm 2015 là 160 vị (90 vị tại Ngọc Phương + 67 vị các tỉnh về và quí Ni trưởng, Ni sư luân phiên hướng dẫn là 3 vị). Nếu tính luôn số tập sự là 179 vị. Chư Ni tùng hạ tại TXNP là 45 đơn vị, 101 người (gồm chư Ni Khất sĩ một số quận trong và ngoài thành phố).

Nhằm giúp hành giả An cư thăng hoa Giới - Định - Tuệ, chúng con đã cung thỉnh các bậc cao Tăng thạc đức như: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Giác Giới, HT.Thích Giác Toàn… để thuyết giảng, khai thị. Ngoài ra, chúng con còn tạo điều kiện cho chư Ni hiểu thêm về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng cách mời các vị lãnh đạo Mặt trận Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp… đến Tịnh xá Ngọc Phương triển khai các chủ trương, nghị quyết, nghị định trong mùa An cư kiết hạ.

Trong tinh thần hộ trì Tam bảo, quý Ni trưởng, Ni sư hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ ở các tỉnh/ thành xa xôi, mỗi tuần trung bình hai hoặc ba vị luân phiên về trực Hạ, hỗ trợ với quý Ni trưởng, Ni sư Ban Chức sự Trường hạ Ngọc Phương để dẫn chúng, kiểm tra, sách tấn chư Ni tu học trong các thời khóa tụng kinh, kinh hành, thiền tọa.

tr 128 boi duong dao hanh ni gioi he phai

- Vào tuần lễ gần cuối Hạ, hưởng ứng tinh thần mở khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho chư Ni trẻ để các em được chỉ dạy kỹ hơn về oai nghi tế hạnh, xác định cho mình mục tiêu tu tiến, phương pháp hành trì, quý Ni trưởng Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái cho phép, sách tấn, khích lệ chư Ni trẻ qua những bài giảng về thiền tọa, thiền hành, học pháp, sám hối, dạy về oai nghi khất thực, thọ trai; dò bài Chơn lý, kệ thơ của Ni trưởng và chia sẻ đạo tình.

- Một số chúng con (13 vị) được tham gia giảng dạy ở Học viện PGVN tại TP.HCM, và một số vị tham gia giảng dạy ở trường Trung cấp Phật học của một số tỉnh thành như: Đại Tòng Lâm, Đồng Nai, Phan Rang, Kiên Giang,... Một số vị tham gia vào các tổ chức hoạt động đoàn thể Mặt trận, Phụ nữ ở Trung ương và địa phương.

Đó là một số thành quả mà chúng con có được bằng tất cả sự cố gắng đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp chung của Hệ phái Khất sĩ và của GHPGVN vì sự hạnh phúc, phồn vinh và phát triển đất nước Việt Nam thân yêu.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng, quí Ni trưởng, Ni sư lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Ni giới và Hệ phái Khất sĩ luôn dồi dào sức khỏe, phước trí nhị nghiêm, đạo quả chóng viên thành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan