CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vĩnh Long: Ban Trị sự Phật giáo thăm Hòa thượng Tổ đình Ngọc Viên

Sáng mùng 2 tết, Hòa thượng Trụ trì hướng dẫn Tăng chúng trì bình khất thực gieo duyên lành với những người hữu duyên để hóa độ trong tương lai. Pháp khất thực là hạnh của chư Phật ba đời đã thực hiện, và đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã tiếp nối chí nguyện của đức Thế Tôn khi xưa:

“Xin vật chất nuôi thân,

Xin tinh thần (các pháp) nuôi trí”

Và trong kệ “Cầu Nguyện Hòa Bình” cũng đã nói đến việc khất thực là một bài học thực tế quý báu cho người xuất gia tu theo Phật giáo.

“Pháp khất thực dạy người bố thí

Cùng dạy mình chân lý không tham.”

Sau khi trì bình khất thực, Hòa thượng tiếp đón phái đoàn của chư Tôn đức trong Ban trị sự Phật giáo, Ban hoằng pháp tỉnh Vĩnh Long, cùng với chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện tại tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ đã hướng dẫn quý nam nữ Phật tử đến Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên viếng thăm, đảnh lễ chúc mừng khánh tuế Hòa thượng nhân mùa xuân mới.

6

Trong buổi viếng thăm của chư Tôn đức, Hòa thượng bày tỏ lòng tri ân đến sự quan tâm của chư Tôn đức đã sắp xếp thời gian, Phật sự tại bổn tự đến thăm hỏi nhân ngày đầu xuân là điều đáng được trân trọng.

Hòa thượng ôn nhắc lại việc viếng thăm nhân ngày đầu xuân của cố Hòa thượng Trưởng Ban trị sự đã thực hiện và hướng dẫn chư Tăng, Ni cùng làm. Việc làm ý nghĩa này đã tạo nên mối quan hệ vững bền giữa các tông phái Phật giáo với nhau nhằm làm cho Phật giáo trường tồn, vĩnh cửu. Và hôm nay, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh đã thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp, lợi ích này một cách tích cực hơn.

Trong lời sách tấn, Hòa thượng đã nói đến tinh thần đoàn kết, hòa hợp: “Khi nào chúng Tăng thường hay tụ họp, và tụ họp đông đảo với nhau, tụ họp trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết thì Phật giáo sẽ được hưng thịnh.” Cho dù Phật giáo Nam tông, Bắc tông, Khất sĩ khi cùng nhau làm việc với tinh thần hòa hợp như đức Thế Tôn đã dạy khi xưa thì Phật giáo sẽ phát triển tốt đẹp, và Phật tử cũng như người có duyên với Phật pháp sẽ hưởng được nhiều lợi lạc hơn.

Sau lời sách tấn của Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng, Ni rất hoan hỷ vâng hành.

1

2

3

5

8

9

11

12

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan