CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Tổ chức & lịch giảng khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái - lần 3

HTToan 12

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Sau đây là Ban Tổ chức khóa Bồi dưỡng đạo hạnh và lịch giảng của chư Tôn đức trong suốt 7 ngày.

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tường

HT. Giác Phúc

HT. Giác Lai

HT. Giác Giới

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Toàn: Trưởng Ban Tổ chức

HT. Giác Hà: Phó Ban Tổ chức

HT. Minh Thuấn: Phó Ban Tổ chức

TT. Minh Hóa: Trưởng Ban Ngoại hộ

ĐĐ. Minh Liên: Phó Ban Ngoại hộ

BAN QUẢN CHÚNG

BAN QUẢN CHÚNG TĂNG

1. Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng

2. Phó ban: ĐĐ. Minh Duy & ĐĐ. Minh Viên

3. Thư ký: ĐĐ. Minh Sơn & TK. Minh Thái

4. Điển lễ: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Minh Khải

5. Kiểm soát:

5.1. Chấp tác: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Sơn.

5.2. Thọ trai (sáng, trưa): ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Minh Khải

5.3. Lớp học: ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Phú.  

5.4. Tụng kinh, hành thiền: ĐĐ. Minh Viên.

Điều phối các buổi lễ và lớp học: ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Viên.

Viết tin: Minh Khải  

BAN QUẢN CHÚNG NI

1. Trưởng ban: NS. Duyên Liên.

2. Phó ban: SC. Hòa Liên

3. Thư ký: SC. Hoa Liên

4. Kiểm soát:

4.1. Tụng kinh, hành thiền: SC. Hòa Liên

4.2. Trai đường: SC. Thu Liên, SC. Phước Liên

4.3. Lớp học: SC. Nghiêm Liên

4. Chấp tác: SC. Đào Liên, SC. Phương Liên.

LỊCH GIẢNG:

Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 3 do Hệ phái tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang từ tối mùng 1 đến tối mùng 8 theo lịch trình như sau:

- Mùng 2 (Thư Tư, 23/8, Buổi chiều): Buổi sáng: Khai mạc. Buổi chiều: HT. Giác Giới giảng về “Lý tưởng và chí hướng người xuất gia”.

- Mùng 3 (Thứ Năm, 24/8, cả ngày): HT. Giác Toàn: Ý pháp trong Chơn lý “Đi tu”.

- Mùng 4 (Thứ Sáu, 25/8): Buổi sáng: HT. Giác Nhân “Pháp ý trong bài kinh Cầu nguyện Trai tăng”.

Buổi chiều: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải: Chia sẻ kinh nghiệm tu học.

- Mùng 5 (Thứ Bảy, 26/8, cả ngày): HT. Giác Pháp: Cách hành trì trong các bài “Theo chúng ăn”, “Lạy kỉnh”, “Nghe pháp học kinh”.

- Mùng 6 (Chủ Nhật, 27/8): Buổi sáng: ĐĐ. Giác Phước: “Lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên”. Buổi chiều: ĐĐ. Giác Hoàng: Những điều cần học của các Sa-di. ĐĐ. Minh Phú: “Chia sẻ kinh nghiệm nhân duyên xuất gia”.

- Mùng 7 (Thứ Hai, 28/8, cả ngày): TT. Giác Đăng “Triển khai Giới thứ ba Cấm dâm dục và giới thứ tư cấm nói dối” trong 10 giới Sa-di. Buổi chiều: Làm kiểm tra.

- Mùng 8 (Thứ ba, 29/8). Buổi sáng: ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Sơn: Trả bài. Buổi chiều: Ban Quản chúng chia sẻ kinh nghiệm tu học và giải nghi. Buổi tối: Kết thúc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan