CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các khóa tu của Hệ phái trong tháng 8 năm Bính Thân

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Tháng 8 năm Bính Thân này, Hệ phái Khất sĩ có một số Phật sự như sau:

1. Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 10 do Phân đoàn 2 thuộc Giáo đoàn IV tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Vân – Thủ Đức, từ mùng 5 đến 11 tháng 8 âm lịch.

2. Khóa tu Truyền thống Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng 8 năm Bính Thân tại Tịnh xá Ngọc Ban, TP. Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Đây là khóa tu lần 5 của Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV.

3. Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” 10 ngày dành cho các tập sự, Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na thuộc Giáo đoàn III tổ chức, lần thứ 13, từ ngày 17 đến 27 tháng 8 năm Bính Thân tại Tịnh xá Ngọc Lai do Đại đức Giác Liêm trụ trì. Tối 16, họp Ban Tổ chức và họp chúng.

4. Khóa tu Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 24 được tổ chức từ ngày 23 đến 29 tháng 8 âm lịch, tại TX. Ngọc Tâm – Bình Tâm, Long An (do NT. Minh Liên trụ trì).

5. Các ngày tu học “Chơn lý”, “Tứ Niệm xứ” và “Niệm Phật” hàng tuần tại Pháp viện Minh Đăng Quang vẫn được diễn ra đều đặng vào ngày Chủ Nhật (như lịch đã đăng).

Một số Phật sự từ thiện khác được các đạo tràng tổ chức nhân mùa Trung thu.

Nay kính thông tri đến chư Tôn đức và thông báo đến các Phật tử liễu tri để dành thời gian đến tu tập và ủng hộ các Phật sự cho được viên mãn.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan