CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các khóa tu do Hệ phái và Giáo đoàn tổ chức

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhằm củng cố đời sống phạm hạnh và thúc đẩy pháp hành ngang qua các khóa tu, chư Tôn đức Tăng Ni trong các Phân đoàn, Giáo đoàn và Hệ phái tổ chức các khóa tu. Sau đây là một vài khóa tu đã được chư Tôn đức Tăng Ni thống nhất sẽ mở, được trình bày theo thời gian như sau:

1. Khóa “Sống chung tu học” lần thứ 4 của Ni giới Giáo đoàn III, tổ chức từ ngày 22 đến 28 tháng 7 năm Bính Thân, tại Tịnh xá Ngọc Chánh, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk do Sư cô Hiếu Liên trụ trì. Mặc dù tịnh xá chưa xây xong, nhưng với tâm nguyện lập công bồi đức, tạo duyên cho chư Tôn đức Ni tu tập, sách tấn lẫn nhau trên con đường tu tập, nên Sư cô Hiếu Liên không ngại khó khăn đăng cai tổ chức.

2. Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 10 do Phân đoàn 2 thuộc Giáo đoàn IV tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Vân – Thủ Đức, từ mùng 5 đến 11 tháng 8 âm lịch. Mặc dù với số lượng chư Ni hành giả không đông, nhưng đó là tâm nguyện của hầu hết những vị tham dự khóa tu. Do đó, khóa tu rất nghiêm túc và mỗi khóa đều đem đến sự an lạc cho hành giả.

3. Khóa tu Truyền thống Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng 8 năm Bính Thân tại Tịnh xá Ngọc Ban, TP. Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Đây là khóa tu lần 5 của Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV.

4. Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” 10 ngày dành cho các tập sự, Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na thuộc Giáo đoàn III tổ chức, lần thứ 13, từ ngày 17 đến 27 tháng 8 năm Bính Thân tại Tịnh xá Ngọc Lai do Đại đức Giác Liêm trụ trì. Tịnh xá nằm trong khu vực nông nghiệp trồng cafe bạt ngàn, với tinh thần cống hiến, Đại đức Giác Liêm xin mở khóa tu này như là sự cúng dường lên Tam bảo thành quả xây dựng trong thời gian 5 năm vừa qua.

5. Khóa tu Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 24 được tổ chức từ ngày 23 đến 29 tháng 8 âm lịch, tại TX. Ngọc Tâm – Bình Tâm, Long An (do NT. Minh Liên trụ trì).

6. Khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 20 do Hệ phái tổ chức từ mùng 4 đến 11 tháng 9 âm lịch, tại Tịnh xá Ngọc Yên, tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tịnh xá do Hòa thượng Giác Thành (Phó Tri sự Giáo đoàn III, Phó ban Tăng sự) trụ trì. Tịnh xá nằm trong khuôn viên vốn là nơi canh tác cafe của cư dân, bốn bề tịch lặng. Hòa thượng Giác Thành đã nỗ lực xây dựng thêm các công trình như Thiền đường, Trai đường, cốc thất, v.v... vừa đáp ứng cho khóa tu Truyền thống Khất sĩ, mà còn hy vọng Tịnh xá Ngọc Yên tương lai cũng là điểm tu tập của các hành giả tỉnh Gia Lai và Kon Tum, cũng như các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, còn nhiều khóa tu do các tịnh xá tổ chức, mà Ban Biên soạn chưa cập nhật đầy đủ được. Ngưỡng mong chư Tôn thiền đức hoan hỷ. Kính thông tri đến quý Phật tử gần xa để dành thời gian về công quả, ủng hộ khóa tu.

Thành kính,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan