CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các khóa tu và Phật sự của Hệ phái mùa xuân Bính Thân

BCD TXTT

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Mùa xuân Bính Thân (các Phật sự đều lấy ngày âm lịch làm gốc), Hệ phái Khất sĩ có những khóa tu và Phật sự như sau:

I. KHÓA TU & HOẰNG PHÁP

1. Mùng 11 – 13 tháng Giêng: Khóa tu “Nhìn lại chính mình” tổ chức tại TX. Ngọc Chánh, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk.

2. Ngày 20 26 tháng Giêng: Khóa tu Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 22 tổ chức tại TX. Ngọc Kỳ, Quảng Nam.

3. Ngày 21 – 27 tháng Giêng: Khóa tu Ni giới Phân đoàn 2 – Giáo đoàn IV lần 7 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hiệp, Tân Hiệp, Tiền Giang.

4. Mùng 3 13 / 2: Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 12 dành cho Sa-di và Tập sự do Giáo đoàn III tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trung, An Khê, Gia Lai.

5. Mùng 10 – 30 / 2: Phái đoàn Ni giới HPKS du hành miền Trung thăm và thuyết giảng tại 25 ngôi tịnh xá.

6. Ngày 18 – 19 /2: Khóa tu “Hạnh lắng nghe” tổ chức 2 ngày tại Tịnh xá Ngọc Chơn, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

7. 24 – 30 / 2: Khóa tu Ni giới Phân đoàn 2 – Giáo đoàn IV lần thứ 8 tại Tịnh xá Ngọc Vân, Thủ Đức, TP. HCM.

8. Ngày 26 / 2 mùng 4 / 3: Khóa “Sống chung tu học” lần 3 của Ni giới Giáo đoàn III, tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Túc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

9. Mùng 4 11 / 3: Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19 tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

10. Mùng 8 – 14 / 3: Khóa tu Truyền thống Ni giới HPKS lần thứ 23 tổ chức tại TX. Ngọc Cầu, Trà Vinh. 

11. Ngày 24 – 26 / 3 (30/4 – 2 / 5 / 2016): Khóa tu “Tâm tĩnh lặng” tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chánh – EaHleo – Đăk Lăk.

12. Ngày 20 – 27 / 3: Khóa tu Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV lần thứ 5 tại Tịnh xá Ngọc Bình, Dĩ An, Bình Dương. 

 

II. TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ VẮNG BÓNG LẦN THỨ 62 (1954 – 2016)

1. Giáo đoàn I: Tổ chức tại T đình Minh Đăng Quang – Hậu Lộc – Vĩnh Long, ngày 30 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2.

2. Giáo đoàn II: Tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trang - Nha Trang - Khánh Hòa, mùng 1 tháng 2.

3. Giáo đoàn III: Tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Tòng - Lương Sơn - Khánh Hòa, ngày 30 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2.

4. Giáo đoàn IV: Tổ chức tưởng niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Q. 2 - TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng Giêng và mùng 1 tháng 2.

5. Giáo đoàn V: Tổ chức tại Tịnh xá Trung Tâm - Q. 6 - TP. HCM, mùng 1 tháng 2.

6. Giáo đoàn VI: Tổ chức tại Tịnh xá Lộc Uyển, Q. 6, TP. HCM, mùng 1 tháng 2.

7. Ni giới HPKS: Tổ chức tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Q. Gò Vấp, TP. HCM, mùng 1 tháng 2.

8. Phật giáo Khất sĩ tỉnh Đăk Lăk: Tổ chức ngày 28 tháng Giêng tại Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk).

 

III. PHẬT SỰ & LỄ TƯỞNG NIỆM

1. Mùng 8 - 9 tháng Giêng: Lễ Khánh tạ Tịnh xá Ngọc Vạn – Vạn Phước – Vạn Ninh – Khánh Hòa.

2. Ngày 16 tháng Giêng: Lễ tưởng niệm lần thứ 18 cố Hòa thượng Giác Bạch tại Tịnh xá Ngọc Lợi – Tiền Giang.

3. Ngày 22 tháng Giêng: Lễ Bổ nhiệm ĐĐ. Giác Pháp làm trụ trì TX. Ngọc Phụng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Đăk Lăk.

4. Ngày 16 tháng Giêng: Lễ tưởng niệm lần thứ 6 cố Hòa thượng Giác Thường tại Tịnh xá Ngọc Đăng, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

5. Mùng 2 / 2: Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Giác Đăng tại Tịnh xá Ngọc Pháp, Nha Trang, Khánh Hòa.

6. Mùng 8 /2: Lễ tưởng niệm lần thứ 39 cố Thượng tọa Giác Huệ tại Tịnh xá Lộc Uyển, Q. 6, TP. HCM.

7. Ngày 19 / 2: Lễ An vị Bồ-tát Quán Thế Âm tại Tịnh xá Ngọc Chơn, Buôn Hồ, Đăk Lăk.

8. Ngày 19/ 2: Lễ khai giảng lớp Bát Quan trai tại Tịnh xá Đại Quang, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh do Đại đức Minh Điệp hướng dẫn.

9. Ngày 23 / 2: Lễ tưởng niệm lần thứ 43 cố Trưởng lão Giác Lý viên tịch tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. 6, TP. HCM.

10. Ngày 24 / 2: Lễ tưởng niệm lần thứ 3 cố Hòa thượng Giác Dũng viên tịch tại Tịnh xá Ngọc Quang, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

11. Ngày 11 / 3: Khánh thành bảo tháp Xá-lợi Phật tại Tịnh xá Ngọc Sơn, Tuy Phước, Bình Định.

12. Ngày 19 / 3: Lễ tưởng niệm lần thứ  29 cố Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch tại Tịnh xá Ngọc Phương, Gò Vấp, TP. HCM. 

 

IV. CÔNG TÁC VĂN HÓA

1. Ban Tu thư/ Văn hóa Hệ phái sẽ thực hiện các ấn phẩm sau theo thời gian như sau:

- Cuối tháng Giêng: Kỷ yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập.

- Cuối tháng 2: Kỷ yếu 18 khóa tu Truyền thống Khất sĩ.

- Đầu tháng 4: Đuốc Sen số 27.

- Cuối tháng 5: Kỷ yếu Lễ tang cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

2. Thực hiện chuyên san Nghiên cứu tư tưởng HPKS

Để hiểu rõ hơn về chính mình và cũng để giới thiệu tư tưởng uyên áo của Tổ sư đến với tầng lớp trí thức, không gì khác hơn, chư Tăng Ni và Phật tử Khất sĩ nghiên cứu đường lối hành trì và tư tưởng ngang qua Luật nghi Khất sĩ, Chơn lý, Bồ-tát giáo của Tổ sư và so sánh với các đường lối, pháp môn khác. Đồng thời các vấn đề văn hóa, kiến trúc, thờ phượng, giáo dục Tăng Ni, v.v... của Hệ phái cũng là những vấn đề đặc thù, đóng góp cho nền văn hóa, văn học Phật giáo Việt Nam. Do đó, ngoài ấn phẩm Đuốc Sen, Hệ phái sẽ thực hiện chuyên san nghiên cứu tư tưởng (bao gồm lịch sử, văn hóa,...) của Tổ sư Minh Đăng Quang. Chuyên san này do Hòa thượng Giác Toàn và HT. Giác Pháp làm Cố vấn; Thượng tọa Minh Thành làm Chủ biên; Đại đức Giác Nhường làm Thư ký. Mỗi năm thực hiện hai số: Lễ Tưởng niệm Tổ sư mùng 1 tháng 2, và Kỷ niệm ngày Khánh đản Tổ sư ngày 26 tháng 9 âm lịch.

3. Xây dựng đề án ngôi tịnh xá Khất sĩ – kiến trúc đặc thù của Phật giáo Việt Nam

Hưởng ứng một trong 4 đề án văn hóa (kiến trúc, pháp phục, di sản và ngôn ngữ) của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN năm 2015, Ban Văn hóa Phật giáo Khất sĩ sẽ viết một đề án về cấu trúc mô hình một ngôi tịnh xá chuẩn, đính kèm bằng hình ảnh và dựng 3D (nếu có thể) để Hệ phái có được một mô hình mẫu đặc thù giới thiệu mọi người khi xây dựng tịnh xá.

Đề án này được thực hiện bởi ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Giác Sinh, ĐĐ. Minh Điền, PGS. TS. Kiến Trúc sư Trần Bút, Kiến trúc sư Quốc Cường và một vài vị kiến trúc sư khác. Ngoài việc viết mô tả và minh họa bằng các hình và hoa văn mẫu được chụp từ các ngôi tịnh xá đã thực hiện, rất mong các vị Tăng Ni Hệ phái cùng tham gia, chụp các hoa văn đẹp và có ý nghĩa gởi về Giác Hoàng theo địa chỉ email: thichgiachoang72@gmai.com. Rất trân trọng đón nhận những đóng góp ý kiến của chư Tôn đức và quý huynh đệ Tăng Ni.

4. Dịch tác phẩm sang tiếng Anh và tiếng Hoa

Để Hệ phái có thể giới thiệu được các ngôi tịnh xá sang nước ngoài bằng tiếng Anh và tiếng Hoa, quý Thượng tọa, Đại đức, Ni sư và Sư cô nỗ lực dịch cuốn 100 ngôi tịnh xá tiêu biểu sang tiếng Hoa và tiếng Anh. Dự kiến đến tháng 7 năm Bính Thân sẽ dịch xong và đến tháng 9 sẽ ấn hành.

Trên đây là một số khóa tu, Phật sự sẽ được chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái thực hiện. Chắn chắn còn một số thông tin khác nữa mà Ban Biên soạn chưa cập nhật được.

Kính chúc chư Tôn đức đạo thể khương an, đạo lực sung mãn, đạo trí viên minh, đạo nghiệp viên thành.

Thành kính,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan