CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó Hòa thượng Giác Tràng tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2014

 

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hội An

- Hệ phái Khất Sĩ và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HT.GiacTrang-GDV

Hòa thượng THÍCH GIÁC TRÀNG

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hội An;

- Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ; Phó Trị sự Giáo đoàn V;

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Cẩm, số 56/53 đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 05giờ10 phút ngày 15 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại Tịnh xá Ngọc Cẩm, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

* Trụ thế : 75 năm * Hạ lạp : 48 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 20giờ00, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Cẩm, số 56/53 đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 08giờ00 ngày 16 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 24 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ).

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 06giờ00 ngày 20 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 28 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Cẩm.

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN T. QUẢNG NAM, HPKS & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN LỄ TANG

(đã ký)

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

Q. Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

 

 

 

 

 

 

 

♦ Tiểu sử cố HT. Giác Tràng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan