CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó NT. Huệ Liên - Chứng minh Ni giới GĐ.III tân viên tịch

CÁO PHÓ

Tịnh xá Ngọc Hiệp và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NTHueLien GD3 Copy

Ni trưởng HUỆ LIÊN

Chứng minh Ni giới Giáo đoàn III

Nguyên trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp

Viên tịch lúc 17g00  ngày 27 tháng 08 năm Ất Mùi

(Nhằm ngày 09 tháng 10 năm 2015)

Trụ thế 87 năm

Hạ lạp 58 năm

- Lễ nhập Kim quan chính thức cử hành vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 08 năm Ất Mùi (nhằm ngày 10 tháng 10 năm 2015) tại tịnh xá Ngọc Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 18 giờ ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 08 năm Ất Mùi (nhằm ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2015.

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ ngày 01 tháng 09 năm Ất Mùi (nhằm ngày 13 tháng 10 năm 2015) và sau đó cung tiễn kim quan an trí tại tịnh thất Vân Sơn, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 

TM. MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

   KÍNH BÁO TIN

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan