CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó NT. Liễu Liên viên tịch

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang,

– Ni giới Hệ phái Khất sĩ

– Phân ban Ni giới tỉnh Kiên Giang

– Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

NT LieuLien

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ LIỄU LIÊN

- Ủy viên Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương GHPGVN,

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang,

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ,

- Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Kiên Giang,

- Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hải, TP. Rạch Giá.

Do cao niên lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 ngày 01/05/2016 (nhằm ngày 25/3 năm Bính Thân).

Trụ thế: 82 năm

Hạ lạp: 63 năm

Lễ nhập kim quan: 07 giờ 00 sáng ngày 02/05/2016 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Bính Thân)

Lễ viếng: 10 giờ 00 sáng ngày 02/05/2016 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Bính Thân)

Lễ truy niệm: 07 giờ 00 sáng ngày 05 tháng 5 năm 2016 (nhằm ngày 29 tháng 3 năm Bính Thân)

Sau đó vào lúc 07 giờ 00 ngày 05/05/2016 (nhằm ngày 29 tháng 3 năm Bính Thân) cung thỉnh kim quan cố Ni trưởng trà tỳ tại lò hỏa táng TP. Long Xuyên và nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Hòa, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang,

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang,

Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Phân ban Ni giới tỉnh Kiên Giang

Môn đồ pháp quyến

Vô cùng kính tiếc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan