CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chủ đề khóa "Bồi dưỡng trụ trì năm 2021"

Kính bạch chư Tôn đức,

Do tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát nên khóa “Bồi dưỡng trụ trì năm 2021” thông thường được tổ chức từ ngày 18-24 tháng 4 âm lịch sẽ được hoãn lại, và sẽ tổ chức vào thời điểm phù hợp trong năm.

Đề tài: HỆ PHÁI PHẬT GIÁO KHẤT SĨ: 40 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

- Chủ đề 1: Vai trò và tầm quan trọng của trụ trì trong việc phát triển Hệ phái và Giáo hội (vì đây là khóa Bồi dưỡng trụ trì nên không thể thiếu chủ đề này).

- Chủ đề 2: Tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang trong việc tổ chức Tăng đoàn.

- Chủ đề 3: Hệ phái PGKS: 40 năm hội nhập và phát triển cùng Giáo hội và xã hội.

- Chủ đề 4: Phật giáo Khất sĩ hải ngoại: Quá trình hình thành, phát triển, thực trạng và giải pháp.

- Chủ đề 5: Giai đoạn phát triển của Đạo Phật Khất Sĩ sau 10 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

- Chủ đề 6: Bồi dưỡng kiến thức về pháp luật xã hội, Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

Kính mời chư Tôn đức Tăng Ni dành thời gian viết bài tham luận, góp phần xây dựng Hệ phái qua nhận thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân và đơn vị tịnh xá của mình.

Thời gian gởi bài: Trong vòng 1 tháng (từ ngày ra thông báo đến 13 tháng 6 năm 2021 -  nhằm 2 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 năm Tân Sửu).

Email: tykheogiachoang@gmail.com 

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, Bồ-đề tâm kiên cố, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc nhân sinh.

Cung kính,

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan