CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì năm 2014

Được sự cho phép của GHPGVN tại TP. HCM, Hệ phái Khất Sĩ sẽ tổ chức khóa “Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì” vào đầu tuần An cư kiết hạ tại Tịnh xá Trung Tâm – 21 Nguyễn Trung Trực – Q. Bình Thạnh – TP. HCM (điểm An cư tập trung của Hệ phái) từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 04 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 16 -23 /05/2014) với chủ đề: TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY TRONG BỘ CHƠN LÝ &  NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TRỤ TRÌ VÀ HỆ PHÁI KHẤT SĨ NGÀY NAY.  

Với sự chứng minh, tham dự và thuyết trình của chư Tôn đức Giáo phẩm GHPGVN tại TP. HCM như HT. Thích Trí Quảng  - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng  ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Tổng thư ký GHPGVN; TT. Thích Thiện Thống - Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN. Về phía Hệ phái, gồm có HT.Giác Nhường – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, HT. Giác Giới  - Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái; HT. Giác Hà – Phó ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Tri sự trưởng Giáo đoàn V; chư Tôn đức Giáo phẩm 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới Hệ phái Khất Sĩ (Giáo đoàn Ni giới thuộc Tổ đình Ngọc Phương, Phân đoàn 1 và 2 thuộc Giáo đoàn IV; Ni giới giáo đoàn III; Ni chúng Giáo đoàn I).

Nội dung: Gồm 2 mảng lớn: 1) Tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy trong bộ Chơn Lý và 2) Những vấn đề của trụ trì và Hệ phái Khất Sĩ ngày nay với một số vị thuyết trình dự kiến với những đề tài sau:

HT. Thích Trí Quảng: “Sứ mạng cao cả của vị trụ trì”  

HT. Thích Thiện Nhơn: “Những đóng góp của Hệ phái Khất Sĩ đối với GHPGVN”

HT. Giác Toàn: “Nhìn lại một chặng đường 70 năm của Hệ phái Khất Sĩ tại Việt Nam”

HT. Giác Giới: “Tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy trong bộ Chơn Lý”

HT. Giác Hà: “Những ưu tư về tương lai của Hệ phái Khất Sĩ”

TT. Thích Thiện Thống: “Giới thiệu về GHPGVN và hệ thống tổ chức Giáo hội”

TT. Minh Thành: “Những điểm độc đáo trong Chơn Lý với Kinh tạng Nikaya”

TT. Giác Pháp: “Hệ thống tổ chức của Hệ phái Khất Sĩ ngày nay và những vấn nạn”

TT. Giác Nhân: “Tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang”

TT. Giác Tây: “Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì”

TT. Giác Duyên: “Một vài ý pháp trong Trung Bộ Kinh và bộ Chơn Lý”

TT. Giác Nhuận: “Tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy trong bộ Chơn Lý”

ĐĐ. Giác Hoàng: “Khái quát về tình hình Hệ phái Khất Sĩ ngày nay”

Những điều chỉnh về thông tin trong ấn phẩm “100 NGÔI TỊNH XÁ TIÊU BIỂU” (Đại chúng)

Thống nhất về một số danh từ về tổ chức trong Hệ phái (Đại chúng)

Một số chư tôn đức Ni: Ni trưởng Tràng Liên, Ni trưởng Minh Liên, Ni trưởng Tân Liên, Ni trưởng Mai Liên, Ni trưởng Tố Liên, Ni trưởng Hiệp Liên, Ni sư Yến Liên, Ni sư Tuyết Liên, Ni sư Tín Liên, Ni sư Phụng Liên, Ni sư Tuệ Liên, …

Đây là cơ hội để các bậc Tôn đức Giáo phẩm khẳng định đường lối, tư tưởng của Tổ sư, truyền đạt và chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hướng dẫn đạo tràng đến các vị tân trụ trì, cũng như chư Tôn đức sẽ lắng nghe những khó khăn trong quá trình làm đạo của các vị trụ trì, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những phương hướng giải quyết tốt nhất.

Nay thông báo đến toàn thể chư tôn đức trụ trì các tịnh xá, tự viện thuộc Hệ phái Khất Sĩ đến tham dự và góp phần cho khóa Bồi dưỡng được thành tựu viên mãn.  

Thành kính đảnh lễ,

 

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan