CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Đại lễ Phật đản PL.2559 và lịch giảng pháp tại PV. Minh Đăng Quang

CHIỀU NGÀY 08/4 ÂL (nhằm ngày 25/5/2015)

18:00g                         Lễ tắm Phật

19:15g                         Thuyết pháp

 

CHIỀU CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN

19:15g                         Thuyết pháp (Lịch đính kèm)

 

CHIỀU NGÀY 14/4 ÂL (nhằm ngày 31/5/2015)

16:30g                         Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni và chào mừng quý Phật tử

17:00g                         Thuyết pháp (HT. Thích Giác Toàn chủ giảng)

18:00g                         Phật tử thi trắc nghiệm giáo lý

                                   (nội dung tìm hiểu về cuộc đời đức Phật từ Đản sanh đến Niết-bàn)

18:30g                         Khóa lễ sám hối cầu nguyện

19:00g                         Phật tử vân tập trước lễ đài, cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

 

LỄ CHÍNH THỨC

19:00g                         Niệm Phật cầu gia bị

                                   Tuyên bố lý do

 

                                   Thông qua chương trình hành lễ

                                   Giới thiệu thành phần tham dự

 

                                   Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

                                   Cung tuyên diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

                                   Cử 3 hồi chuông thỉnh lễ Phật đản sanh

                                   Chư tôn đức giáo phẩm niệm hương cúng Phật

                                   Nhập từ bi quán

                                   Phật tử dâng hoa cúng dường Phật đản

                                   Cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật

                                   Lễ cầu nguyện

                                   Hồi hướng

                                   Thả bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình

                                   Cảm tạ của Ban tổ chức

20:00g                         Giải lao

20:15g                         Phát thưởng thi trắc nghiệm giáo lý

20:30g                         Văn nghệ cúng dường Phật đản (chương trình riêng)

                                   Ông tiên A-tư-đà phát quà Phật đản cho Phật tử

22:00g                         Hoàn mãn          

 

SÁNG NGÀY RẰM 15/4 ÂL (nhằm ngày 1/6/2015)

05:00g                         Chư Tăng và Phật tử dự lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự do Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

09:30g                         Hòa thượng trụ trì truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho Phật tử tại gia

11:00g                         Cúng hội Rằm Phật đản tại Pháp viện Minh Đăng Quang

12:00g                         Bế mạc

 LỊCH GIẢNG PHÁP TẠI PHÁP VIỆN

 

 

STT

Thời gian

Đề tài / Giảng sư

1

19 giờ 15 Thứ Hai 08/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 25/05/2015)

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN SANH
HT. Giác Tường

2

19 giờ 15 Thứ Ba 09/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 26/05/2015)

Ý NGHĨA PHẬT XUẤT GIA
TT. Minh Bửu

3

19 giờ 15 Thứ Tư 10/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 27/05/2015)

Ý NGHĨA PHẬT THÀNH ĐẠO
TT. Minh Ngạn

4

19 giờ 15 Thứ Năm 11/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 28/05/2015)

Ý NGHĨA PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN
TT. Minh Hóa

5

19 giờ 15 Thứ Sáu 12/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 29/05/2015)

TINH THẦN HIẾU ĐẠO CỦA PHẬT
ĐĐ. Minh Đạo

6

19 giờ 15 Thứ Bảy 13/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 30/05/2015)

NGƯỜI PHẬT TỬ THUẦN THÀNH TRONG LỜI DẠY CỦA PHẬT
ĐĐ. Minh Lực

7

19 giờ 15 Chủ Nhật 14/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 31/05/2015)

ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH VÀ HÒA BÌNH NHÂN LOẠI
HT. Giác Toàn

8

19 giờ 15 Thứ Hai 15/04/Ất Mùi
(nhằm ngày 01/06/2015)

Ý NGHĨA PHẬT NHẬP NIẾT BÀN
ĐĐ. Minh Liên

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan