CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Đại lễ Tự tứ - Vu lan tại PV. Minh Đăng Quang 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG VÀ VU LAN BỒN PL.2560
TẠI PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG, Q.2, TP.HCM

Ancu2016 14 Copy

* Ngày 14 tháng 7 âm lịch (tức ngày 16.08.2016)

Sáng :

04 giờ 00: Khóa lễ khai Kinh Vu Lan (Chánh điện).
07 giờ 00: Khóa lễ tụng Kinh Địa Tạng (Chánh điện).
08 giờ 00: Trùng tụng Chơn Lý (Thiền đường).
11 giờ 00: Trai đàn Cầu an - Cầu siêu (Thiền đường).
12 giờ 00: Thọ trai.

Chiều :

14 giờ 30: Tụng Kinh Địa Tạng (tiếp theo) (Chánh điện).
15 giờ 00: Họp Ban Thường trực và các vị Trụ trì GĐ IV
(Chư Tăng: phòng họp Thiền đường, chư Ni: Niết Bàn đường)
18 giờ 00: Tụng Kinh Sám Hối (Chánh điện).
19 giờ 00: Thuyết pháp ý nghĩa Vu Lan Bồn.
20 giờ 00: Tự tứ sám hối của chư Tăng Ni (riêng giới xuất gia).

* Ngày Rằm tháng 7 âm lịch (tức ngày 17.08.2016).

Sáng :

04 giờ 00: Khóa lễ tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân.
05 giờ 00: Chư Tăng-Ni niệm tưởng ân đức Đức Phật, chư Bồ Tát và Tổ Sư.
(Mừng khánh tuế Hạ lạp chư Tôn đức và đại chúng Tăng Ni).
06 giờ 45: Hóa duyên Khất thực.
07 giờ 30: Cung đón chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử các miền tịnh xá quang lâm.
08 giờ 45: Lễ chánh thức:
- Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm Chánh điện Lễ Phật cầu nguyện.
- Dâng hương cầu nguyện.
- 1 phút nhập Từ bi quán.
- Khóa lễ tụng Kinh cầu nguyện.
- Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Giảng đường chứng minh Lễ dâng Pháp y Ca-sa, tứ sự vật dụng.
- Thông qua chương trình.
- Giới thiệu thành phần tham dư.
- Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường.
- Diễn văn mùa Vu Lan Báo Hiếu.
- Tác bạch – Lễ dâng Pháp y Casa cúng dường.
- Đạo từ chứng minh của chư Tôn đức.
- Cảm tạ của Ban Tổ chức.
11 giờ 00: Trai đàn cầu an - cầu siêu.
12 giờ 00: Thọ trai. Chư Tăng- Ni thọ nhận y bát và tứ vật dụng.

Chiều :

13 giờ 00: Lễ quy y Tam bảo, thọ trì Ngũ giới cho Phật tử tại gia. (xin liên hệ ghi tên tại Văn Phòng Thường Trực)
14 giờ 00: Hồi hướng hoàn mãn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan