CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng và Vu lan bồn tại PV. Minh Đăng Quang

Thành kính cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá quang lâm chứng minh và trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa nhín chút thời gian trở về Pháp viện Minh Đăng Quang để tham dự Đại lễ Tự tứ Tăng và Vu lan bồn PL.2561 – DL.2017.

Đặc biệt, đây cũng là dịp quý Phật tử thể hiện tinh thần hiếu đạo của người con Phật đến với Tam bảo và cha mẹ hiện tiền cũng như Cửu huyền Thất tổ đã quá vãng bằng cách phát tâm dâng cúng pháp y trong ngày Vu lan báo hiếu.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

PV Vlan1017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan