CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình lễ Đại tường Pháp sư & Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

ThapPV

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

(CHƯ TĂNG VÀ QUAN KHÁCH)

1. Ngày 18 tháng 6 năm Đinh Dậu (ngày 11 tháng 7 năm 2017)

- 15g00: Chư Tôn đức Phật giáo người Hoa cử hành lễ Cầu nguyện, Tưởng niệm và chứng trai

- 15g30: Tặng Bằng Tuyên dương công đức và Bằng Công đức đến chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử hữu công

- 18g00: Môn đồ tứ chúng... thành kính tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư

2. Ngày 19 tháng 6 năm Đinh Dậu (ngày 12 tháng 7 năm 2017)

- 08g00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Tăng quang lâm

- 09g00: Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông cử hành lễ Cầu nguyện, Tưởng niệm

- 10g30: Trai tăng cúng dường chư Tôn đức

- 12g00: Cung tiễn chư Tôn đức

- 14g00: Ôn lại công hạnh hành đạo của Đại lão Hòa thượng Pháp sư

- 16g30: Quý Cơ quan chức năng, các Tôn giáo bạn cử hành lễ Tưởng niệm và dự tiệc chay thanh đạm

- 18g00: Môn đồ tứ chúng... an trú thiền định tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư

3. Ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu (ngày 13 tháng 7 năm 2017)

- 08g00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Tăng Ni, Đại biểu Khách quý quang lâm

- 09g00: Chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện Trung ương; BTS GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành, quận, huyện cùng quan khách cử hành Lễ cắt băng Khánh thành, Cầu nguyện và Tưởng niệm

- 10g30: Trai tăng cúng dường chư Tôn đức / Tiệc chay thân mật

- 12g00: Cung tiễn chư Tôn đức và quan khách

------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ (PHẬT TỬ)

1. Ngày 18 tháng 6 năm Đinh Dậu (ngày 11 tháng 7 năm 2017)

- 15g00: Chư Tôn đức Phật giáo người Hoa cử hành lễ Cầu nguyện, Tưởng niệm và chứng trai

- 15g30: Tặng Bằng Tuyên dương công đức và Bằng Công đức đến chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử hữu công

- 18g00: Môn đồ tứ chúng... thành kính tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư

2. Ngày 19 tháng 6 năm Đinh Đậu (ngày 12 tháng 7 năm 2017)

- 07g00: Chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái đi khất thực truyền thống

- 08g00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Tăng quang lâm

- 09g00: Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông cử hành lễ Cầu nguyện, Tưởng niệm

- 10g30: Trai tăng cúng dường chư Tôn đức

- 12g00: Cung tiễn chư Tôn đức

- 14g00: Ôn lại công hạnh hành đạo của Đại lão Hòa thượng Pháp sư

- 16g30: Quý Cơ quan chức năng, các Tôn giáo bạn cử hành lễ Tưởng niệm và dự tiệc chay thanh đạm

- 18g00: Môn đồ tứ chúng... an trú thiền định tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư

- 19g00: Chương trình ca nhạc Phật giáo mừng Đại lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

3. Ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu (ngày 13 tháng 7 năm 2017)

- 08g00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Tăng Ni, Đại biểu Khách quý quang lâm

- 09g00: Chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện Trung ương; BTS GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành, quận, huyện cùng quan khách cử hành Lễ cắt băng Khánh thành, Cầu nguyện và Tưởng niệm

- 10g30: Trai tăng cúng dường chư Tôn đức / Tiệc chay thân mật

- 12g00: Cung tiễn chư Tôn đức và quan khách

- 13g00: Lễ truyền Tam quy Ngũ giới cho Phật tử tại gia

- 14g00: Phát quà từ thiện cho người nghèo, trẻ em khuyết tật...

- 15g00: Hoàn mãn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan