CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình tọa đàm "Phật giáo & môi sinh"

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Thể theo thiệp thỉnh khánh tạ của Tịnh xá Ngọc Vạn – Vạn Phước – Vạn Ninh – Khánh Hòa, tối mùng 8 có chương trình Khai kinh cầu nguyện và Ca múa nhạc chào mừng lễ Khánh tạ. Sau khi bàn thảo với Thượng tọa Giác Hạnh – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vạn, chương trình buổi tối được bổ túc thời tọa đàm: “PHẬT GIÁO VÀ MÔI SINH”. Chương trình này phù hợp với địa điểm nơi diễn ra Đại lễ và góp lời cho tiếng nói chung của nhân loại về bảo vệ môi trường sinh thái.

Chứng minh: Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III.

Chư Tôn đức tham dự: TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Hành, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Thống.

Các đề tài gợi ý: Thực trạng hiện nay của môi trường sống chúng ta, Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi sinh, Ngôi tịnh xá/ chùa - Khu du lịch sinh thái tâm linh; Những giải pháp đối với môi trường hiện nay; Tịnh xá Ngọc Vạn: Góp phần cho sinh thái Vạn Giã.

Để góp phần cho Đại lễ Khánh tạ được thành công, và góp phần vào nguồn tư liệu bảo vệ môi sinh, xin quý vị tham gia hoan hỷ gởi bài về thichgiachoang@yahoo.com hoặc thichgiachoang72@gmail.com để Ban Tổ chức biên tập trước khi cho in thành tập tư liệu vào ngày mùng 7 âm lịch.

Rất mong nhận được các đóng góp ý kiến và bài tọa đàm của chư Tăng Ni và Phật tử để đêm tọa đàm thêm ý nghĩa.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức Tọa đàm

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan