CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình trao đổi kinh nghiệm trụ trì PL.2560

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRỤ TRÌ

PL. 2560 – DL. 2016

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG, Q.2, TP.HỒ CHÍ MINH

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Kính bạch chư Tôn đức trụ trì các tịnh xá,

Như một truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, khoảng 10 năm trở lại đây, tuần đầu tiên của khóa An cư Kiết hạ luôn được dành cho khóa “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì”.

Năm nay PL. 2560 – DL. 2016, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái thống nhất chương trình “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” được tổ chức như thường lệ, từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4 Bính Thân (nhằm 24 đến 31 /5/2016). Chương trình làm việc buổi sáng từ 7g30 đến 10g30, buổi chiều 13g30 đến 16g30 gồm các nội dung chính sau đây:

1) Bồi dưỡng về tông chỉ của Tổ sư Minh Đăng Quang (HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn).

2) Các bài thuyết giảng của chư Tôn đức Giáo hội Giáo pháp, Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự, các hoạt động của Ban Viện Trung ương... (HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, TT. Thích Thiện Thống, TT. Thích Thọ Lạc).

3) Các bài chia sẻ của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái về các vấn đề trụ trì và liên hệ trụ trì (HT. Giác Pháp, TT. Giác Tây, TT. Giác Duyên, TT. Giác Nhuận).

4) Các bài chia sẻ của chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới về việc tu học của Ni chúng trong thời hiện đại, hoặc là chia sẻ cách quản lý Ni đoàn (NT. Tràng Liên/ NT. Ngoạt Liên, NT. Hiệp Liên, NT. Thông Liên, NT. Mai Liên, NS. Tín Liên, NS. Tuyết Liên).

5) Các vấn đề văn hóa của Hệ phái (TT. Thích Thọ Lạc, ĐĐ. Giác Hoàng).

6) Các bài chia sẻ về quản trị và tâm lý học của các vị giáo sư ở các trường Đại học (TS. Trương Văn Dũng, TS. Đinh Phương Duy).

Sau đây là chương trình căn bản. Các vị tôn túc Giáo phẩm Hệ phái có thể linh hoạt hoan đổi lịch giảng. Các vị tôn túc của Giáo hội đã thỉnh và lịch đã cố định.

Thứ ba, ngày 18/ 4 Bính Thân (24/05/2016)

07.30 – 08.00: Khai mạc (Có chương trình riêng)

08.00 – 09.00: HT. Thích Trí Quảng

09.30 – 10.30: HT. Giác Giới: Trụ trì với vấn đề pháp học và pháp hành trong Chơn lý (phần 1)

13.30 – 14.30: HT. Giác Giới Trụ trì với vấn đề pháp học và pháp hành trong Chơn lý (phần 2)

15.00 – 16.30: Vấn đáp.

Thứ tư, ngày 19/4 Bính Thân (25/05/2016)

07.30 – 9.00: HT. Thích Thiện Nhơn

09.30 – 10.30: HT. Giác Toàn (phần 1)

13.30 – 15.00: HT. Giác Toàn (Phần 2)

15.30 – 16.30: Thảo luận

Thứ năm, ngày 20/4 Bính Thân (26/05/2016)

07.30 – 09.00: TT. Thích Thọ Lạc: “Đề án: Pháp phục, Kiến trúc, Ngôn ngữ và Di sản” và Số hóa các ngôi chùa /tịnh xá Việt Nam

09.30 – 10.30: Các vấn đề văn hóa Hệ phái (ĐĐ. Giác Hoàng)

13.30 đến 16.30: Nghệ thuật quản trị (TS. Trương Quang Dũng)

Thứ sáu, ngày 21/4 Bính Thân (27/05/2016)

07.30 – 09.00: TT. Thích Thiện Thống

09.30 – 10: 30: TT. Giác Tây: “Tâm chất của vị trụ trì”

13.30 – 14.00: TT. Giác Nhuận & ĐĐ. Minh Điệp: “Mô hình tu tập tại các tịnh xá trong GĐ VI”

14.00 – 14.30: TT. Giác Duyên: “Trụ trì với vấn đề hành chánh”    

15.00 – 16.30: Thảo luận

Thứ bảy, ngày 22/4 Bính Thân (28/05/2016)

7.30: Tâm lý đại cương (Tiến sĩ Đinh Phương Duy)

13.30 – 15.00: HT. Giác Pháp “Các vấn đề trụ trì cần điều chỉnh”

15.30 – 16.30: Thảo luận

Chủ nhật, ngày 23/4 Bính Thân (29/05/2016)

07.30 – 08.00: NT. Tràng Liên / Ngoạt Liên

08.00 – 09.00: NS. Tín Liên

09.30 – 10.30: Thảo luận

13.30 – 14.00: NT. Thông Liên

14.00 – 14.30: NT. Mai Liên

14.30 – 15.00: NS. Tuyết Liên

15.30 – 16.30: Thảo luận

Thứ hai, ngày 24 /4 Bính Thân (30/05/2016)

07.30 – 08.15: NT. Hiệp Liên “Trụ trì với Pháp học và pháp hành”

08.15 – 08.30: NS. Yến Liên

09.00 – 09.30: Thảo luận nhóm

09.30 -10.30: Thảo luận chung

13.30 – 14.30: Chư Tôn đức Giáo phẩm thông qua Nghị quyết (Hệ phái) / Định hướng tương lai

15.00 – 16.30: Bế mạc (có chương trình riêng)

Trên đây là chương trình “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” PL. 2560 – DL. 2016. Chư Tôn đức Tăng Ni có những ý kiến đóng góp nhằm kiện toàn tổ chức của Hệ phái, hoặc những phương sách cụ thể góp phần thúc đẩy pháp học, pháp hành và cách hoằng dương Phật pháp thì viết bài gởi về Ban Thư ký của khóa “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” này. Email: thichgiachoang@yahoo.com

Cung kính,

TM. Ban Thư ký

Tỳ-kheo Giác Hoàng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan